ندای سلامت باطبیعت close
banner place

کد تبلیغات ثابت حرفه ای

نرم افزار کتاب اوّل قانون در طب ابوعلی سینا
X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 15 دی 1395

نرم افزار نسخه نهائی قرابادین کبیر

نرم افزار قرابادین کبیر با اقتباس از نسخه خطی کتاب قرابادین کبیر عقیلی خراسانی به انضمام متن کامل کتاب مخزن الادویه و لغت نامه تفضیلی با برداشت از کتب مرجع طب سنتی تهیه شده و مجهز به امکانات پیشرفته جستجو موضوعی نسخ مرکبات، بیماری ، مفردات داروئی و غیره بوده و شما قادر خواهید بود به سهولت به کل مطالب مورد نیازتان دسترسی داشته باشید تهیه این نرم افزار را به کلیه طبیبان طب سنتی ، پزشکان ،عطاری ها و محقیقین و دانشجویان و دوستداران محترم طب سنتی توصیه میکنیم

در این اثر که نخستین نرم افزار با اقباس از کتب مرجع طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی و به مخزن الادویه و لغت نامه طب سنتی شامل هفت هزار لغت   است، این نرم افزار با امکانات پیشرفته جستجو در لیست و متن و تصاویر مرتبط میتواند دستیا ر مفیدی برای طبیبان ، عطاران ، داروسازان ، دانشجویان طب سنتی و کلیه علاقه مندان به سنتی باشد تهیه  این نرم افزار ارزشمند را به کلیه افراد جامعه توصیه میکنیم .

اطلاعات این نرم افزار شامل نسخه خطّی کتاب قرابادین کبیر عقیلی و  کتاب  مخزن الادویه و لغت نامه طب سنتی  شامل هفت هزار لغت تفضیلی است ، طراحی و تولید این نرم افزار  با  اطلاعات کتاب قرابادین شامل فهرستی شامل خواص داروهای گیاهی و طرز ساختن و نگهداری آنها ارایه گردیده است. در همین راستا نگارنده نخست به بیان خواص برخی از غذاها، خوردنی‌ها و داروهای گیاهی پرداخته و سپس چگونگی مخلوط کردن برخی از ادویه‌جات و تهیه داروهای مختلف از آنها را بیان نموده است. در ادامه وی به بیان دیدگاه‌های اطبای قدیم در مورد شناخت درجات امتزاج ادویه‌ها و داروهای گیاهی با هم و تولید داروهای جدید با خواص جدید پرداخته و نحوه ساخت و نگهداری این داروها را بیان نموده است. آداب غذا خوردن مانند جمع نکردن غذاهای مختلف با هم در یک وعده غذایی، کیفیت سوزاندن برخی از ادویه‌جات و داروهای گیاهی، شرح برخی از اصطلاحات طب قدیم، شناخت حدود بیماری‌های مختلف و ویژگی‌های آنها و اطلاعاتی در مورد علم نجوم و علوم طبیعی از دیگر مندرجات این کتاب است.

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه فایل هائی که بایستی دانلود کنید : 2.2 گیگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

پنج‌شنبه 22 آبان 1393

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

قانون در طبیکی از کتابهایابن سینادر زمینهٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب بهزبان عربینوشته شده‌است وعبدالرحمن شرفکندیدر دهه‌های ۴۰ و ۶۰شمسی، آن را بهزبان فارسیترجمه کرده‌است.این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌ترین کتاب ابن سینا در طب و از امهات کتب طبی در تمدنایران پس از اسلامو از جمله مهم‌ترین آثار پزشکاندنیای قدیم است.

 

نرم افزار شامل پنج جلد کتاب اول تا پنجم کتاب قانون در طب سینا باترجمه فارسی دکتر عبدالرحمن شرفکندی به انضمام تصاویر مرتبط با مفردات و مرکبات و سایر مطالب ... این نرم افزار با اقتباس از کتاب ارزشمند قانون طب سینا طراحی و با دقت و تلاش چند ساله تیم متخصص و حرفه ای ایجاد و آماده بهره برداری برای کلیه اقشار جامعه که به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصیه میشود . نرم افزار قانون در طب سینا با طراحی و برنامه نویسی مناسب و با امکانات پیشرفته جستجو در کلیه کلمات پنج کتاب قانون میتواند مشاور و آگاهی بخش مفید و ممتازی برای آنهائی باشد که میخواهند با حقایق و اصول واصالت طب سنتی و ایرانی آشنا شوند. این نرم افزار با استفاده از تصاویر برای مفردات داروئی ( مخزن الادویه )و تر کیب بندی و و یرایش جدید توانسته مطالب را برای همه اقشار قابل فهم نماید .

درادامه نمایش تصویری بخشی از نرم افزار ارزشمند جامع قانون در طب ابوعلی سینا ملاحظه فرمائید.

روش تهیه و خرید آنلاین نرم افزار

 

   
مبلغ قابل پرداخت 100,000 تومان

 پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم

 • تدبیر داروسازی
 • مزاج مفردات داروئی
 • مفردات داروئی
 • لغت نامه طب سنتی

فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون در طب : 
تدبیر داروسازی شامل موضوعات ذیل است .
الواح در باره ادویه مفرده
آمیزش داروها
کاربرد مفردات داروئی در آرایش
شناسایی اعمال داروهای ساده
داروی فشرنده(عاصِر)
تاثیر عوامل خارجی بر دارو
داروی بادشکن(کاسِرُالرّیح)
داروی بادزا(مُنَفِّخ)
بندآورنده (مُسَدِّد)
داروی بازدارنده(رادِع)
داروی به هم آورنده (مُدُمَل)
داروی چرک آور (موسِخ للقروح)
داروی داغ گذار (کاوی)
ادویه مفرده
مسهل، معرق، مدر
داروی فاصله انداز (مُفَحَّج)
داروی گنداننده(مُعَفَّن)
داروی غلیظ کننده (مُغَلَّظ)
داروی قَرحه آور (مُقَرَّح)
اثر دارو بر دمل ها و جوش ها
داروی گوارنده(هاضِم)
داروی گیرنده(قابِض)
داروی هموار کننده (مُمَلِّس)
در بیماری های مربوط به چشم
کاربرد دارودر اندام های دفعی
کاربرد دارو دردفع انواع سموم
کاربرد دارو در بیمار ی های ناحیه سر
بیمار ی های دستگاه تنفسی و سینه
کاربرد دارو در اندام های تغذیه
کاربرد دارو در انواع تب
داروی کشنده(جاذِب)
داروی خورنده(اَکال)
داروی خرد کننده (مُفَتَّت)
داروهای خشکاننده )مُجَفِّف)
افعال و خواص مفردات داروئی
کوبیدن دارو
شرح کنش داروها
داروی کشنده(قاتِل)
داروی لغزاننده(مُزلِق)
لوایح ادویه مفرده
داروی سوزش دهنده (یذِع )
اثر داروی مفرد در مفاصل و ابزار مفاصل
داروهای مرطوب کننده (مُرَطِّب)
داروهای سردکننده(مُبَرِّد)
داروی بازکننده(مُفَتَّح)
مجاورت دارو با داروی دیگر
داروی پاره کننده (مُقَطِّع)
داروی توان بخش (مُقَوّی)
قانون در طب ابن سینا، کتاب دوم
داروی خارنده(مُحَکک)
داروی سرخ کننده (مُحَمَّر)
داروی مُهرگذار(خاتِم)
داروی لطافت بخش (ملَطِّف)
منجمد کردن دارو
برداشت داروهای طبیعی و نگهداری آن ها
تِریاق و پادزهر
پختن دارو
داروی پوشاننده(مُغری)
داروی پوست کن (قاشِر)
داروی رساننده(مُنضِج)
داروی رویاننده گوشت
سم
صفات داروها
شناسایی مزاج داروهای مفرده از طریق قیاس
شستن دارو
داروی شوینده(غَسّال)
داروی سست کننده (مُرخی)
سوزاندن دارو
داروی سوزنده(مُحرِق)
داروی تحلیل برنده (محلل)
داروی تخدیر کننده (مُخَدِّر)
تاثیر دا رو ی مفرد در زخم ها و قَرحه ها
داروی زبری بخش (مُخَشَّن)
داروی زداینده(جالی)

2-مزاج مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .
شناختن گرمی و سردی مفردات
شناخت مزاج مفردات از رنگ و بوی
قیاس مزاج مفردات از اقسام مزه
قیاس مزاج مفردات از انواع بی مزه
قیاس مزاج مفردات از مزه های گرم
قیاس مزاج مفردات از مزه های سرد
قیاس مزاج مفردات از تاثیر شیرین و چرب بر زبان
قیاس مزاج مفردات از لذت شیرینی از چیست ؟
قیاس مزاج مفردات از سبب پیدایش شیرین و چرب
قیاس مزاج مفردات از کنش تلخ و شور
قیاس مزاج مفردات از کنش مزه تند و ترش
قیاس مزاج مفردات از سایر کنش ها
قیاس مزاج مفردات از آمیختگی مزه ها
قیاس مزاج مفردات از شناخت به وسیله رنگ
مزاج سست و جدایی ناپذیر
انواع مزاج داروها
مزاج داروهای مفرده
مزاج نیرومند
قوای مزاج داروها از راه آزمایش
شرط اول آزمایش قوای مزاج
شرط دوم آزمایش قوای مزاج
شرط سوم آزمایش قوای مزاج
شرط چهارم آزمایش قوای مزاج
شرط پنجم آزمایش قوای مزاج
شرط ششم آزمایش قوای مزاج
شرط هفتم آزمایش قوای مزاج
شناسایی مزاج از طریق قیاس

3-مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .

آبار
آبنوس
آبیل
آجر ، خشت ، انیته
آچین
آذان الفار ، مروش، چوه کنی
آذربو،عرطنیثا
آذریون(گل آفتاب پرست)
آردتوله
آرغیس،پوست ریشه زرشک
آزاد درخت
آس
آس بری(مورد اسفرم)
آسیوس ، نمک چینی
اطریلال ، غازاباغی ، کاک چنگی
آلسن ، حشیشه النجات ، حشیشه السلحفات
آملیلس
انس النفس ، باشکاطامن
آب کمه
ابازیر
ابراهیمیه
ابریشم
ابرون ، همیشه بهار
ابزار
ابقر، شوره
ابن عرس ، راسو و موش خرما
ابوخلسا
ابوقانس(غاسول رومی)
ابوقسطس
ابهل،عرعر، سرو کوهی
اتان ، خر ماده
اتباطون
اترج ، ترنج ، بالنگ
اتنکن ، انجره
اتیس
اثل ، درخت گز
اثلق ، فنجنگشت ،ذوخمسه اجنحه ، اغنیس
اثمد ، سرمه ، انجن
اجاص ، آلو
احریض ، گل کافشه ، گل خسق ، رنگ زعفران ، کاجیره
احیون ، سر افعی
اخثاء البقر ، سرگین گاو
اخنینوس
اخرساج
اخیروس
ادرک ، آلوچه
اذارقی ، خانق الکلب ، کچله ، کچوله
اذارافیون ، زبدالبحر ، کف دریا
اذخر ، گورگیاه ، کاه مکه ، گزنه دشتی
اراقو ، سیهک
اراک ، درخت مسواک
اربع واربعین ، هزارپا
ارجوان ، ارغوان
اردق ناقی ، قثاءالحمار
ارز ، برنج
اورز ، صنوبر صغیر
ارضه ، موریانه
ارسطون
ارغامونی ، مامیثای سرخ
ارقیطون
ارقطیون
ارمال وارمالک
ارمنین
ارنب بری ، خرگوش بیابانی
ارنب بحری ، خرگوش دریائی
اژوسه، اروسه ، بانسه
ارید برید
اسارون ، سرابیون ، تکر
اسد ، شیر ، باکهه
اسدالعدس
اسرار
اسرنج (سرنج)
اسروزع
اسطراغالیس
اسطوخودوس ، استوقدوس
اسفاناخ ، اسفناج
اسفلیناس
اسفنج ، ابرمرده
اسفندان
اسفیداج ، سفیدآب
اسفیداج الجصاصین ، سفیداب یزدی
اسفیدباج ، شوربا
اسقنقور، ریگ ماهی
اسقوردیون ، موسیر
اسقولوقتدریون ، زنگی دارو
اسقیل، عنصل، پیاز موش، اِشقیل
اسکتو، سعد، حب الزلم
اسکنده
اسل ، کسرانی
اسلنج، لحیه التیس، ذنب الخیل
اسودسالخ ، مار سیاه است ، کالاناک
اشترغار ، خارشتری، اشترخار
اشخیص ، درخت کرم دانه
اشراس ، سریش
اشق، اشه
اشنان، علف شور ، حرض ،غاسول
اشنه ، واله، الک ـ دولک
اصابع الصفر ، کف مریم
اصابع فرعون
اصابع هرمس ، انگشتان اخمو
اصابع الاصوص
اصطرک ، استرک ، قره بوخور
اطراطیقوس ، شبیه الکواکب
اطرماله
اطریه
اظفارالطیب ، ناخن بویا ، ناخن پریان، ناخن خرس
اظفارالجن ، کرن پات
افاویه، ادویه خوشبو
افتیمون ، سس صغیر
افربیون، آکل بنفشه ، قاتل بنفشه ، حافظ النحل
افسنتین ، مروه
عصیر،افشرج ، آب میوه
افعی، کله دم
افلنجه
افنیقون
افیقطس، شلجم ، شلغم
اثیمدیون، افیمیدون
افیوس
افیون ، شیره خشخاش ، تریاک
اقاقیا ، عصاره قرط ، اکاکیا
اقحوان ، بابونه، گاوچشم
اقسون ، کنگرفرنگی بیابانی
اقط ، کشک
اقلیمیا(سرباره کوره طلا)
اکارع، پاچه
اکتمکت ، سنگ عقاب
اِکلیل الملِک ، شاه افسر ، ناخنک
اکلیل الجبل ، اکلیل کوهی
درخت الب
النج ، اهل
الوسن، الوسون، لوبیای مصری
الومالی
الوین
الیه ، دنبه
اماریطن
امبربارس
امدریان
امرود (گلابی)
امژه
امسوخ، انابیب
امعاء ، روده
ام غیلان، مغِیلان
املج، آمله
امل بید ، قره تاج ، ام الکلب
امل کچائی
ام وجع الکبد
اناغالس ، اناغلس ، اناکیر
اناغورس ، خرنوب الخنزیر
انبج ، انبه
انتله ، جدوار اندلسی ، نربسی
انثلیس
انجبار
انجدان، انگدان، آنغوزه
انجره ، گزنه ، هرتیکه
انجیر آدم
اندروصارون ، فیلس و فاس
انداهمان
اندروطالیس، کلنج، ملاج
اندروطون
انزروت ، کنجده، کحل کرمانی، کحل فارسی
انسان
انغرا
انف العجل
انفحه ، انفجه ،پنیرمایه
انکول و اکول
انکیز ، خاوانی
انناس ، آناناس
انوطیلون ، اوبوطیلون
انیسون، بادیان رومی
اوافیوس
اوز ، غاز ، مرغابی
اوسبید ، نیلوفر هندی
اوفیموبذاس ، لسیعه
اونوما ، مسقط الاجنه
اونومالی، امالی، اورمالِی، عسل داود
اونیا
اومالی و اورمالی
اهال
اهلیلج ، هلیله
اهلیلج کابلی، هلیله کابلی
اهلیج اصفر، هلیله زرد
اهلیج اسود، هلیله سیاه
اهلیلج چینی
ایارانوطانی ، ارسطایون
ایثولیس
ایدمامیر ، داخج
ایدیغون
ایذااریذا
ایرفارون
ایرسا ،ریشه سوسن آسمانگون
ایمارانوطالی ، عشبه مکرمه ، زیتونیه
ایل، گوزن، گاوکوهی
بابونج ، بابونه
بادآورد ، کنگر سفید ، شوکه البیضاء ، لوفینیقی، ساناجور
بادرنجبویه ، بادرنگبویه
بادروج، باذروج ، ریحان کوهی
بادزهر ، حجر السم ، تریاق
بادزهر قنفذی
بادزهرمعدنی ، بادزهر کانی ، زهر مهره
بادنجان ، مغدو ، غدو ، بیکن
بادنجان بری ، بهتکتایی ، بهرتا ،کفیشون
بادیان خطائی
بارزد ، باریجه ، قاسنی ، بریجا
بارود، باروت
باریلوماین ، فلوماین
باز، بازی
باشق ، باشه ، صقر ، جره
باقلا
باقلای قبطی ، باقلای نبطی
پالسه
پاکر
پالک جوهی
بالنکو
بامیه
ببغا ، طوطی
ببر
پپیته
پپیهه
بخورالاکراد ، ، بربطوره ، اندراسیون
بخورالسودان
بخورمریم ، جرالمشایخ ، بولف
پخته جوش
بدسغان ، نیلوفرصحرائی ، بداشقان
بدهل
بژ
بردی ، پاپیروس ، پیزر ، کوندل
پرسیاوشان ، برسیاوشان
برسیان ، برسیانا
برطانیقی
برک ، پوست درخت
برگگ شیرازی
برنجاسف
برم
برنگ کابلی
برنوف ـ شابانج ، شابانک
برواق
بروانی ، عبروس ، اسقوانس
برهتا
بریامصری
بریاله
بزرقطونا ، اسفرزه ، اسبغل
بزغنج ، بزغند
بزرکتان ، بزرک
بسباسه ، جاوتری، بزباز
بستان افروز
بستیاج ، خلال متکا، سدی
بسد ، بدل مرجان
بسر و بلح ، خرمای کال
بسفایج ، بسبایج ، بسپایک
بشام
بشنین ، عرایس النیل
بصاق
بط ، اردک
بطارخ ، تخم ماهی
بطم ، بنه ، حبه الخضرا
بطیخ ، خربزه
بطیخ هندی ، هندوانه
بعرالحیوان ، پشک حیوانات
بغرا
بغل، استر
بق، پشه
بقثوفرتن
بقر، گاو
بقرالوحش ، گوزن
بقس ، شمشاد
بقلة الحمقاء ، خرفه
بقله یمانی ، سفید مرز
بقله حامض ، تره خراسانی ، ساق ترشک، ساک چوکه
بقله البراری ، بقله الرمل
بقله الرماه
بقله الاوجاع ، اقاقالیا ، توجره
بقم
بکا
بکچی ، بابچی
بکن
بکمون ، عرفج
بکهرینده
بلادر ، حب الفهم، حب القلب
بل ، خیار هند
بلاس ، بلاس، دهاک ، تیسو
پلاس بابره
بلاسنطور ، شجره النبی ، شجره مبارکه
بلبل هزاردستان
بلبوس ، موسیر
بلح ،غوره خرما
بلخته
بلخیه ، بید مشک
بلسان ، بشام
بلسکی ، مصفی الرعاة ، صیدلانیه
بلغار ، بودار
بلور
بلوط
بلوط الارض
بلوطی، کجی ، کهجور
بلول
بلیلج ، بلیله ، بلیلخ
بنات وردان ،کرم سرخ
بندا ، خرفطان
بندال
بندق ، فندق
بندق هندی ، ریتهه ، رته ، اطموط
بنج ، بنگ ، حشیش
بنطافلن ، ذوخمسه اوراق ، پنجنگشت
بنفسج ، بنفشه
بنقه ، مشو
بنک ، تراشه خار مغیلان
بن ، قهوه
بنستکی
بنیاله
بورق، بوره فارسی
بوزیدان
بوش دربندی
بول (شاش)
بول الابل
بولامونیون
بولسری
بونیون
پوئی
بهمن ابیض
بهمی
پهکرمول
بهنکره
بهوئی انوله ، آمله زمینی
پیارانگا
پیپل
بیخ زرین گیاه
بیسم
بیش
بیش موش بوحا
بیض ، تخم پرندگان
بیل (پیل)
تانبول ، فلفل هندی
تار
تال مکهارا
تبن ، کاه
تدرج، تدرو، قرقاول، تورنگ
تراب ، خاک
نراب المربعات ، خاک چهارراه
تراب الصیدا ، خاک صیدا
تراب الشارده ، خاک شارده
تربد
ترمس(لوبیا گرگی)
ترنجبین
تشمیزج ، تشمیزج، چشمزک
تفاح (سیب)
تمر ، خرما
تمرهندی
تمساح
ماهی تن
تنباکو
تنروخطائی ، شاه سینی
تنکار (براکس)
تنین بحری(اژدهای دریائی)
توابل(ادویه یابسه)
توت
توتیا
تودری (قدومه)
تورئی
تهکار
تین (انجیر)
تیواج ، پوست زبان گنجشک
ثافسیا ، تفسیا ، شیره فیجن کوهی
ثجیر ، روغن هسته انگور ،آب انگور
ثرید ، تلیت ، تریت
ثعلب ، روباه
ثقل، دُرد ، ته نشین
ثلج ، برف
ثلج صینی ، حجر اسیو س ، نمک دریایی
ثمام ، بازمیل ، زراواش
ثمره الاثل ، بارکز، کزبار
ثمره الطرفا ، گزمازج
ثمنش
ثوم ، سیر
ثومون(تخم زرداب)
ثیل (فریز)
جارالنهر
جام بهل ، انبه
جام کهاس ، چام گهاس
جاموس ، گاومیش ، بهنیس
جامون
جاورس ، گاورس ، ارزن ، باجرا
جاوشیر ، جواشیر ، کوشیر ، جاحوشی
جاول منکری
چای خطائی ، جای خطائی
جبره ، اولسطیون
جبسین ، سنگ گچ
جبن ، پنیر
جبلاهنگ ، جبرآهنگ ، زردخار
جثجاث ، بردیسیون
جدوار ، ساطریوس ، زدوار ، ماه پروین
جراد ، ملخ
جرادالبحر، ملخ دریائی
جرجیر ، ترتیزک آبی
جرجیرالماء ، قره العین
جرمیلک ، نبات ازار
چرونجی ، جرونجی
جری ، مارماهی
جزر ، زردک ، کاجر
جزع
جعده ، مریم نخودی کوهی ، فولیون
جغد ، بوم
جفت آفرید
جکی ، چکّی ، کتهل
جکوتره ، چکوتره
جکوند ، پنوار
جلاب ، گلاب
جلابا ، چلاپا
جلد ، پوست
جلنار ، گل نار
جلنجبین ، گلنگبین
حب الصنوبر کبار، جلوز، چلغوزه
جلید ، تگرگ ، اوله
جمار ، پنیرخرما
جمجم ، گزرموشان
جمد ، یخ
جمست
جمل ، ابل ، شتر
جمهوری
جنبا ، چنپا
جندبادستر ، آش بچگان
جنطیانا ، جنتیانا ، کف الذئب
چوب چینی ، بیخ چینی
چوب چینی خطائی
جوز ، گردو
جوزابه ، اوماج
جوزارقم
جوزبوا ، بسباسه
جوزجندم ، گلسنگ
جوزالخمس
جوزالزنج
جوزالسرو ، بار سرو
جوزالشرک ، تین الفیل ، جوزالحبشه
جوزالعبهر
جوزالقطات ، جوز البری
جوزالقی ، مین پهل
جوزالکوثل ، اقراص الملک
جوزماثل ، تاتوله
جوشیصا ، جوسانی ، پلاخوار
جونلائی ، چونلائی
جینت
جیدار
جیکلک ، توت فرنگی
حااقطی ، سبوقه
حاج ، خارشتر
حاشا ، آویشم
حاسیس ، حاشیش ، حسن یوسف
حاماسوقی
حباب
حباحب ، کرم شب تاب
حبارا ، هوبره ، توغدری ، چرز
حبحبو
حبرج
حب البان
حب بلسان
حب الخضرا ، چاتلانقوش
حب الراسن ، زبیب الجبل ، زبیب بری ، اسطاقندمااغریا
حب الریباس
حب الزلم ، سعدسلطانی
حب السمنه ، نقل خواجه
حب العزیز
حب القلت
حب الکلی ، حب اناغورس
حب المحلب(پیوند مریم)
حب المنسم
حب النیل ، تخم نیلوفر
حبق
حجر (سنگ)
حجرالابیض
حجرالاحمر
حجرارمنی
حجرالاساکفه ، سنگ کفش دوزان
حجرالاسفنج ، سنگ اسپنگ
حجرالاعرابی ، شکر سنگ ، سنگ زخم
حجرالافروج ، سنگ افردی
حجرالافریقی
حجرالاناغاطس
حجرالایل
حجرالابارقی
حجرالبحری
حجرالبحیره
حجرالبرم
حجرالبسر
حجرالیشب
حجرالبقر ، خرزة البقر ، کای روهن
حجرالبلور
حجرالبولس
حجرالحبشی
حجرالحمام
حجرالحوت
حجرالحیه
حجرالخزامی
حجرالخزفی
حجرالخطاطیف
حجرالخمار
حجرالدیک
حجرالرحی
حجرالرخام
حجرالزیره
حجرالسلوان
حجرالسطریط
حجرالسمک
حجرعسلی
حجرالغاغاطیس
حجرالفتیله
حجرالفلفل
حجرالقبطی
حجرالقمر
حجرالقیشور
حجرالکرک
حجرالکلب
حجرالکلی
حجرالبنی
حجراللوقواعرافس
حجرالمثانه
حجرالمحک
حجرالمسن
حجرالمشقق
حجرالمغناطیس(آهن ربا)
حجرالمنفی
حجرالنار ، سنگ چقماق
حجرالنمر
حجرالهندی
حجرالیهود
حداه ، غلیواج ، کورکوره ، چلقان
حدید ، آهن
حدق ، بادنجان
حربت
حرباء ، آفتاب پرست
حردون ، بزمجه
حرشف ، کنگر
حرف ، تخم ترتیزک بیابانی
حرف ابیض ، اسفندان سفید
حرف البابلی ، کله تره ، خاصتره
حرف السطوح
حرف الماء ، قردامومن ، سیسنبریون
حرف المشرقی
حرمل ، اسفند
حرمله
حز ، خاک سنگ دار
حزاء ، دیناررویه ، اناریچه
حزاء بری ، کوخر
حزارالصخر
حزنبل ، کف الدابه ، کف النسر، مربافلن
حسک ، خسک ، سه کوهک ، خارخسک
حسل ، حسمی
حسو ، حریره
حشیشه البراغیث ، قسمی از دوقس
حشیشه الداخس ، فارفوخیا
حشیشه الزجاج ، گوش موش ، گیاه آبگینه
حشیشه العلق ، خنیس
حشیشه المعدن ، ریش سمندر
حصات ، سنگ ریزه ، شن
حصرم ، غوره انگور
حصی لبان الجاوی ، حسن لبه
حضض ، شیره فیل زهره
حضض هندی
حلاب
حلبه ، شنبلیله
حلبیب ، سورنجان هندی
حلبوب
حلتیت ، شیره اَنگدان
حلزون
حلف ، پیزر
حلق
حماحم ، لاله خطایی
حمار (خر، الاغ)
حمارالوحش ، گورخر
حماض ، ترشک
حمام ، کبوتر
حماما ، هل
حمص ، نخود
حناء ، ارقان ، فقولیون ، مهندی
حندقوفی ، شبدر
حنطه ، گندم
حنظل ، شرنگ ، هندوانه ابوجهل
حواصل
حوررومی
حیه (مار)
حیس ، چنگمال
خاماسوقی ، انجیر زمینی
خانق الذئب ، تاج الملوک
خانق الکلب(کچوله)
خانق النمر
خبازی ، پنیرک ، خطمی
خبز (نان)
خبزالحواری ، نان بدون سبوس
خبزالخشکار ، نان سبوس دار
خبزالسمید ، نان بدون سبوس
خبزالطابق ، نان ساجی
خبزالطابون ، نان کسمه
خبزالفرنی ، نان کماج
خبث(سرباره آلیاژ)
خبث الحدید(زنگ آهن)
خبث الذهب(سرباره طلا)
خبث الرصاص(سرباره قلعی)
خبث الفضه ، سرباره نقره
خبث النحاس ، سرباره مس
خبه ، خاکشی، شفترک
خبیص البیض ، خاگینه
خثا ، سرگین گاو
خثو
خراطین(کرم سرخ)
خرامقان
خریق ابیض
خریق اسود
خردل
خرقطان
خرم ، مریحه
خرنوب (بیدانجیر)
خروع (کرچک)
خرموش ، کهوس
خزامی ، شب انبوی ، شب بوی
خز (قز)
خزف (سفال)
خس (کاهو)
خس خشبو
خشخاش (بری و سفید و سیاه)
خشخاش بری ، خشخاش سیاه
خشخاش منثور
خشخاش زبدی
خشخاش مقرن
خشاب ، آب مطبوخ میوه ها
خشکنجبین ، عسل خشک ، خشک انگبین
خشک نان
خصیه ، خایه
خصی الثعلب
خصی الدیک
خصی الکلب
خصی الایل
خصی العجاجیل
خطاف (پرستو)
خطمی ، خیرو
خفاش ، شب پره
خل ، سرکه
خلاف ، بید بیابانی
خلاف البلخی ، بید مشک
خلد ، موش کور
خلر ، جلبان
خلنج
خمان ، رقعا ، اقطی
خماهان ، خماهین ، صندل حدیدی
خمر ، شراب انگوری
خمیر ، خمیرمایه
خنثی ، نوعی سریش
خندروس ، بلال
خندیقون
خندریلی ، نوعی کاسنی بری
خنزیر ، خوک، خوک وحشی ، گراز
خنفسا ، جعل ، خزوک ، کهروله
خوخ ، شفتالو
خوص ، برگ درخت خرما
خولنجان ، خسرودارو ، خاولنجان
خیارچنبر ، خیار شنگ
خیری ، شب بوی
خیزران ، خزران ، بیت
دادی ، جوجادو
دارصینی ، دارچین
دارشیشعان ، قندول ، عودالبرق
دارفلفل ، فلفل دراز
دارهلد ، دارچوبه
دانج ابروج ، دانگ افزونک ، انجکک
دانک
دباء ، کدوی رومی
دب ، خرس
دبس ، دوشاب ، شیره
دبق ، داروش
دبیداریا
دج ، کبک دری
دجاج و دیک(مرغ و خروس)
دخان ، دود
دخان القواریر ، دوده شیشه
دخان الکندر ، دوده کندر
دخن ، ارزن
دراج ، کهیر
درداب ، دستنبویه
دردار(درخت پشه)
دروبطارس ، سرخس نر
دروفینون ، زیتونیه
دردی ، ته نشین
دردی الخل ، رسوب سرکه
درونج ، درونه
دریاس
میوه دریان
دفلی ، خرزهره
دلب ، چنار
دلبوث ، بیخ سوسن ، سیف الغراب
دلدل ، خارپشت
دلفین ، خوک ماهی
دلق ، دله
دلیک ، ثمر گل سرخ صحرائی
دم (خون)
دم الاخوین ، خون سیاوشان
دمادم ، لوبیای هندی
دماغ ، مغز
دمعه الشجر ، صمغ لبلاب
دمیا ، ماهی سیسبا
دند ، حب السلاطین
دوایا اغریا ، قصب جبلی
دوپ ، علف مرغ
دوادم ، صمغ سرخ
دود البقل ، کرم سبزه
دود الحریر ، کرم ابریشم
دود خشب الصنوبر ، کرم درخت کاج
دود الخل ، کرم سرکه
دود الزبل ، کرم سرگین و مزبله
دوسر
دوقس
دوقو ، بدران
دهن ، روغن
دهن البلسان ، روغن بلسان
دهن الکرجن ، روعن درخت کرجن
دهنج
دهماسا
دیفروجس
دیک بردیک ، مرگ موش عملی
دینساقوس
دیودار ، صنوبر هندی
ذاقنی الاسکندرانی ، غار اسکندرانی
ذاقنویداس
ذباب (مگس)
ذبل ، پوست سلحفاه ، سنگ پشت هندی
ذراریح (الاکلنگ)
ذرت ، جوار
ذرق ، حندقوقا ، شبدر
ذنب الخیل ، دم اسب ، شنگ چمنی
ذنب الخروف
ذنب السبع
ذنب العقرب
ذنب القط
ذنب الفار
ذهب (طلا)
ذئب (گرگ)
راتیانج ، صمغ صنوبر ، رشینه
رازقی ، گل رای بیل
رازیانج ، رازیانه
رازیانه بری
راسن (سوسن کوهی)
رامک
راوند ، ریوند، ریوند چینی
رای بیل
ربیثا
رتم
رتیلا ، انجورک ، دلمه ، خایه گیرک ، خایه گزک ، مکر ی
رجل الغراب(کلاغ پا،غازیانی)
رخبین ، ترف ، رحبین
رخمه ، لاشخور
ردونتی
رساطون
رییتاع
رسمیلیوس ، دخان الضرو ، دود ضرو
رسکپور
رصاص ، ارزیر، سرب
رصاص الاسود ، سرب سیاه
رطب ، خرمای تر
رطبه ، یونجه ، اسپست باغی تازه
رعاد
رعی الابل، شکرتیغال
رعی الحمار
رعی الحمام ، گاومشنگ ، فارسطاریون
رقعه
رقعه یمانی
رماد ، خاکستر
رمان (انار)
رمان خامض ، انار ترش
"انار بیابانی
، رمان بری(انار مض)"
رمان مز ، انار میخوش
رمث
رمل ، ریگ روان ، ماسه
رم رام ، قرطم بری
رند ، غار، صندل
رئوس (کله و پاچه)
رواصیر ، بورانی
روبیان (میگو)
روذااریذا
روسختج ، روی سوخته ، راسخت
روی توتیا
رهشی ، ارده
ریباس (ریواس)
ریه ، شش ، جگر سفید
ریه البحری
ریحان ، شاهسفرم، نازبو
ریحان سلیمانی
ریحان الکافور، ریحان یهودی ، شجر الکافو ر
ریش ، پر مرغ ، پر طیور
زاج
زاج سفید
زاج احمر
زاج سبز(قلقند)
زاج اصفر، زاج زرد، قلقطار
زاج الاساکفه
زاج المقطر
زاج الجامد
زاج المطبوخ
زباد ، گربه زباد
زبد (کره)
زبدالبحر(کف دریا)
زبدالبورق(کف بوره)
زبرجد
زبزب ، خوک ره
زبیب (مویز)
زبیب الجبل ، مویزک ، مویزج
زبل (مدفوع)
زجاج (شیشه)
زراوند ، سراوند
زراوند مدحرج ، نخود الوندی
زرنب ، سرخدار، رجل الجراد
زرنباد(زنجَبیل بیابانی)
زرافه
زرزور ، سار
زرنیخ ، آرسنیک
زریر ، اسفرک
زریق
زرین درخت
زعرور ، کیل ، کویج، زالزالک
زعفران ، کرکم ، لرکیما س ، کیسر
زعفران الحدید
زفت رومی
زفت بحری
زفت الرطب ، قطران
زفت یابس
زقال ، قرانیا ، زغال اخته
زقوم ، سنجد تلخ
زلابیه
زلایف الملوک(زلف عروسان )
زمج ، چرغ ، اوتلکو
زمجائی
زمرد
زمور
زنبا
زنجار (زنگار)
زنجبیل
زنجبیل الکلاب(فلفلک)
زنجفر
زنبق(سوسن آزاد)
زنبور
زوان (چچم)
زوفای یابس(حسل)
زوفاء الرطب(سنگل)
زهره الملح
زهره النحاس
زهره(قرنفل شامی)
زیبق (جیوه)
زیتون (بری و بستانی و جبلی)
زیتون الماء
زیت(روغن زیتون)
زیتار
زیت السودان
زیرباج
درخت ساج
ساداوران
ساذج ، پتر ، تیزپات
ساکودانه
سالامندرا
سامان ، ـ پیرز
سام ابرص(مارمولک)
سنگ(سبج ، شوق ، شبق)
سپستان
ماهی سپیه
سخار
"سخاله، براده ،
سونش ""
سذاب ، فیجن
سداب بری
سدر ، کنار
سراج القطرب ، گیاه درخشند در شب
سرخس ، بطارس ، جماز
سرس ، درخت زکریا
سرطان نهری(خرچنگ رودخانه )
سرطان بحری(خرچنگ دریایی)
سرنجی
درخت سرو
سرهنچی
سرپهونکه
سراج القطرب ، حباحب ، کرم شب تاب
سراج القطریل ، یبروج الصنم ، مردم گیاه
سطاخینس
سطاریون ، گل عقرب ، برابران
سطراطیوطس
سطرونیون (چوبک)
سعد ، مشک زمین
سعدان
سعوط ، عودالعطاس
سفادیکس
سفرجل ، به ، حیوا، قودونیامیلا
سفیدولیون
سقمونیا ، محموده
سقولوقندریا
سک چینی ، عصاره آمله
سک المسک
سکباج
سکبینج ، سکبینه
سکر (شکر)
سکر العشر، گز انگبین ، استبرک
سکرجه
سکوه
سلاجیت
سلاحه
سلت ، جو برهنه
سلخ الحیه(پوست مار)
سلحفاه (لاک پشت)
سلدانیون
سلق ، چغندر ، برگ چغندر
سلوی
سلیخه(دارچین ختائی)
سلیمانی (دارالشکنه)
سماق
سماق الدباغین
سمانی ، وشم ، بلدرچین
سمسم (کنجد)
سمقوطن ، سومقوطون، سوموقوطن
سمک (ماهی)
سمکه رعاده (لرز ماهی)
سمکه صیداء ، ماهی صیداء
سمن ، روغن
سمندر ، سالامندرا
سمور
سمیرا
سمین ، چربی
سنامکی
سنبادج ، سنگ سنباده
سنبل
سنبل رومی
سنبل جبلی
سنبل فارسی
سنبل اقلیطی
سنبوسه
سنجاب
سندروس
سندیریطس
سنگسبویه ، تخم چکوند ، سنجسبویه
سنکهارا ، جیلان ، جیلا
سنکهیا
سنور ، گربه
سنه متر ، نخود طلایی رنگ
سودانی ، دارکو ، داربر ، سازج ، دارمک
سورنجان ، بربری
سوس(شیرین بیان)
سوسن ، سومانی
سوفال
سولان
سویق ، قاووت
سویقیه
سهجنه ، سرکوه ، سی کوه
سینبل
سیو (سیب)
سیسارون
سیسبان ، بزر پنج انگشت
ماهی سیسبا ، زبان دریا
سیسالیوس ، کاشم
سیسنبر، سوسنبر، نمام
شادنج (شادنه)
شاطل ، روشنک
شارف
شاهترج (شاهتره)
شاهسفرم ، شاهسپرم ، سلطان الریاحین ، ریحان مطلق
شاه صینی
شاهبانک(شاه بانج)
شاض
شب(زاج بلوری)
شبث، شبت، شوید
شبرم (گاوکشک)
شبه(روی توتیا)
شبیبی ، بیخ شوکران ، بیخ تفت
شث
شجره ابی مالک ، فلوماین
شجره الراهب
شجره مریم ، نبات بخور مریم
شجره ابراهیم ، ام غیلان، ، پنج انگشت
شحرور ، قراطارخ ، غوغار، توکاور
شحم (پیه)
شراب مروق
شربین ، شرهی
"شراب(
آشامیدنی)"
شریفه ، کاج ، اسیتاپهل
ششریت
شطیبه
شعر (مو)
شعرالجیاد
شعرالغول (شعرالجن)
شعیر ، شلت ، جو
شفنین البری ، بوتیمار
شفنین بحری ، ساکوچ
شقاقل
شقایق ، لاله، شقایق النعمان
شقراق ، سبز قبا ، کراکر
شکاعی(کنگر خر)
شکر تیغان، تیهال
شک ، زرنیخ سفید، مرگ موش کانی
شکرقند
شل ، به هندی ، سفرجل هندی
شلغم (شَلجَم)
شلیل
شمع (موم)
شند ، از عطرها
شواء ، کباب ، بریانی
شواصرا ، مشک چوپان
شوحط
شوکران ، بیخ تفت
شوندر ، چغندر
شونیز (سیاه دانه)
شیبه ، اشنه بستانی ، ریحان کرمانی ، حبق کرمانی
شیح (درمنه)
شیح البحری ، سنگ پشت دریائی
شیرخشت
شیرسته ، سرکه شیرین
شیطرج ، شیترک ، مسواک الراعی ، خینو س ، فاغوش، خامشه
شیرزق
شیلم (شلمک)
صابون
صاصفراس ، ساسافراس
صاصلی ، ارتینوس غالا
صامریوما ، لاجوردیه ، لجالو
صاب (قثاء الحمار)
صبر (الوا)
صبی ، عصاره سنای مکی
صحناه ، صِحنات ، ماهیابه
صدف
صدف البواسیر
صدف الفرفیر
صریمه الجدی ، سلطان الجبل
صرد ، سبزکرا ، ترنشک اورکاک
صرصر ، جیرجیرک
صعتر ، ایشن ، اوشن، اویشم
صغراغول ، صفراغون ، دم جنبانک
صل(مار باریک زرد)
صمغ ، ازدو ، کوند
صمغ البلاط
صمغ الدامیثا
صندل ، سند ل
صن الوبر
صنوبر (کاج)
صوف (پشم)
صوف البحر ، پشم دریائی
ضان (گوسفند)
ضب (سوسمار)
ضبع عرجا(کفتار)
ضجاج
ضرو ، درخت کلنکور، حسن لبه
ضریع، شیرق
ضرع (پستان)
ضغیوس ، سقچه
ضفدع،غوک ، وزغ
ضیمران ، ریحان
طالیسفر ، نبق هندی
طالیقون ، مس رست
طاووس
طباشیر ، تباشیر
طباق
طحال
طحلب ، جل وزع ، جلبک
طخشیقون
طراثیث ، گل جالیز
طراشنه ، جعفریه
طراغثون
طراغین
طراغیون
طرخون ، ترخون
طرفاء ، گز
طریخ ، بتارخ
طرفریدوس
طرفولس
طریفان
طریقولیون
طفشیل ، عدسی
طلح
طلع ، بهار خرما
طلاء ، تلک ، ابرک
طلق ، تلگ ، کوکب الار ض ، عرق العروس
طیرانه
طین مطلق
طین الابیض ، خاک سفید
طین الاحمر ، خاک سرخ یزدی
طین الاخضر ، خاک سبز
طین ارمنی ، خاک ارمنی
طین الصنم ، خاک صنم
طین اقریطس ، خاک اقریطس
طین اندلسی ، خاک اندلسی
طین جلود ، خاک جلود
طین حر ، خاک رسک
طین الحکمه ، خاک حکمت
طین خراسانی ، خاک خراسانی
طین داغستانی ، خاک داغستانی
طین دقوقی ، خاک دقوقی
طین رومی ، خاک رومی
طین شاموس ، خاک شاموس
طین صوفی ، خاک صوفی
طین فارسی ، گل سرشوی
طین قیمولیا ، خاک قیمولیا
طین قبرسی ، خاک قبرسی
طین الکرم ، خاک تاک
طین مختوم ، خاک مختوم
طین مصر ، خاک مصر
طین جزیره مصطکی ، خاک حیوش
طین مدینه ، خاک مدینه
طین الملقانی ، خاک الملقانی
طیهوج ، تیهو ، فرفور
ظبی ، غزال
ظفره
ظفرالقط
ظفرقطورا
ظلف (سم)
ظیان، یاسمین بری ، یاس سفید
عاقرقرحا ، اککرا
عاج
عاقول ، شوکه الجمال
عبیثران ، شجره مریم، داونه مروا
عبهر، نرجس
عثق
عجه ، خاگینه ، کوکو
عدس ، نشک ، مرجومک
عدس الماء ، خرء الضفادع
عرعر(سرو کوهی)
عرق
عرن (یوفاریقون)
عروق الصباغین، زردچوبه
عروق الصفر، حشیشه الصفرا،زردچوبه ، هلدی
عسل النحل(انگبین)
عشبه مغربیه ، عشبه النار
عشر، استبرک
عشرق ، قرحا
عشقه ، اخفاک، تال شا
"عصفور ، گنجشک ،چغوک ، پنجشک
، چغوک"
عصی الراعی ،هفت بند
عصب
عصفر، کاجیره
عصارات
عضل
عظائه ، عظاه سمندر
عظم ، استخوان
عفص ، مازو
عقاب ، اله ، الوه
عقرب (کژدم)
عقرب بحری ، کژدم دریائی
عقعق ، علاجاره
عقیق
عکبر ، برموم
عکر،رسوب روغن ها
عکرب ، کنگر بیابانی
عکنه ، نوع دقیق سورنجان
" بلال، ذرت
علس ، گندم مکه"
علق ، زلو ، دیوچه ، زالو
علک، خاییدنی ،جویدنی
علک البطم ، سقز
علک الانباط ، صمغ درخت پسته
علیق، تمشک
علیق الکلب ، علیق القدس ، درخت سه گل
عناب
عنب (انگور)
عنب الثعلب(تاجریزی)
عنب الدب ، مرداراغاجی ، بارشین
عنب الحیه
عنبر
عنقود
عنکبوت ، تارتنک
عنم ، گلنار ، دارواش
عود(هشت دهان)
عودبلسان
عودالحیه
عودالعطاس
عودالقرح
عودالیسر
عودالصلیب (گل صدتومانی)
عوسج ، دیوخار
عینون ، کحلا ، کحدان، سلیس
عیوان
عین الدیک ، چشم خروس
عیون ،چشم گوسفند
عین البقر
غار ، باهشتان ، انیمووسقلیموس
غاریقون، قارچ درختی
غاز ، مرغابی وحشی
غاغالس
غافث، مشکانیه
غالیون (عالیون)
غالمون
غالیه
غبارالرحی ، ـ گردآسیا
غبیراء ، سنجد
غذاف ، نوعی از کلاغ کوچک
غراب ، کلاغ
غرب ، پده ، وزک
غری ، سریشم
غری الجلود ، سریشم حیوانی
غری السمک ، سریشم ماهی
" غری الجبن ، سریشم پنیر ،
چسب چوب"
غزال ، آهو ، جیران
غضارالصینی ، کاسه چینی
غلقی
"غنم ،
گوسفند ""
غوتاغنبا ، کمرکوت ، عصاره ریوند
قارچ غوشنه(روشنگ)
فاخته ، کوکو
فادزهر
فاذخ ، بندق هندی ، حجرالسم
فار، موش
فاره المسک ، آهوی مسک ، راسو
فاسی ، اندروصارون
فاشرا ، فاسرا، هزارگوشان
فاشرستین، هزارچشان
فاط ، فطیلامج
فاغره ، فاخره
فالبرنس ، فالی بورس
فالنجیقن ، رتیلا ، فالنجیطس ، لوقاقینس
فالوذج ، فالوده شیرازی
فانیذ ، پانید ، قند
فاوانیا ، فاوینا ، عودالصلیب
فاغیه ، شکوفه حنا، بیخ حنا
فتائل ، شافه ، شیاف
فتائل الرهبان ، زنجبیله
فتیت ، نان گندم خشک خرد کرده
فجل ، ترب
"فجل با عشیقی، فجل شامی ،
ترب شامی"
فراخ ، جوجه
فراسیون، افنان سر، کورار
فرس، اسب
فرفیون ، ابربیو ن
فرمیوس
فلنجمشک
فرخار
فرشه
فسافس (ساس)
فستق (پسته)
فشاغ ، سرم
فضه (نقره)
فطر (قارچ)
فطرسالیون ، کرفس کوهی ، کرفس صخری ، کرفس ماقدونی
فقع
فقاع ، شراب
فقاح ، شکوفه
فقاح الکرم ، شکوفه انگور
فقاح الملح
فل (نیلوفر)
فلز، مس سفید ، سفید روی
فلفل (پلپل)
فلفل السودان
فلفل الماء
فلفل مویه ، پیپلامول ، بیخ دارفلفل
فنجیون
فنک ، دله ، قرقاس
فو، شیستره ، بیخ سنبل ، چهال کری
فوذنج ، پودنه بیابانی و کوهی وروخانه ای
فودنج نهری ، پودنه بستانی
فوذج
فوفل ، سپاری
فوه الصباغین ، روناس
فهد ، یوزپلنگ
فیروزج، پیروزه ، فیروزه
فیل، پیل ، هاتی و هتهی ، گج
فیلجوش ، فیل گوش
فیل زهرج ، پیل زهره
قاتل الکلب ، کشنده سگ
قار ، قیر
قاطانیقی
قاقانیا ، بقله الاوجاع
قاقله کبار، هل سیاه
قاقله صغار، هل سبز،خیر بوا
قاقلی، کاکل ، کاکسر، شابانک
قاقم
قانصه ، سنگدان
قاوند
قبج ، کبک ، قج
قتاد ، گون
قثاء (خیارچنبر)
قثاءالحمار(سیماهنگ، خیارالاغ)
قثد(خیار بالنگ)
قدید ، مواد غذائی خشک شده
قراد ، کنه
قراصیا ، آلبالو
قراطارغوین
قراطن ، ماءالعسل
قراطاط
قره العین ، جرجیرالماء ، کرفس الماء
قرد ، کنی ، بوزینه ، میمون
قردمانا ، کرویا ، تخم توخره
قرصعنه ، حافظ النحل
قرطاس، کاغذ
قرط ، شبدارو ، شبدر
قرطم ، تخم کافشه ، کاجیره
قرطمان (هرطمان)
قرظ ، بزغند ، کرت
قرع ، کدو
قرع المر ، کدوی تلخ
قرفه الدارصینی(پوسته دارچین)
قرقمان
قرقومعما ، رسوب روغن زغفران
قرمز ، دودالصباغین ، کرم رنگ ریزان
قرن(شاخ حیوانات)
قرنفل (میخک)
قرنفل بستانی
‌قرنفل شامی
قرون السنبل
قریس
قریص ، گزنه
قزاح ، کمه ، کماه
قس، لبلاب بی ثمر
قسب ، خرمای زرد کوچک
قسط (کوشنه)
قسطرون ، برطانیقی ، رسماریتا
قشارکندر
قشر
قشمش ، کشمش
قصاص
قصب (نی)
قصب الزریره(نی نها وندی)
قصب السکر(نیشکر)
قضاعه، سگ آبی ماده
قطا (سنگخوارک)
قطاب ، سنبوسه
قطایف ، رشته خطائی
قطف(اسفناج رومی)
قطف بحری
قطلب ، قوماریس ، قاتل ابیه
قطن ، پنبه
قعنب ، ناخن باز
قعبل ، سقراطیون
قفر ، قار ، عرق الجبال ، مومیایی
قفرالیهود
قلی (قلیا)
قلانش
قلب ، دل
گیاه قلب ، کاسرالحجر ، سنگسبویه
قلت ، ماش هندی
قلسوفودیون
قلفونیا ، زنگ باری
قلقاس ، گوش فیل ، قلقاسی
قلقدیس ، زاج شتر دندان
قلقطار ، زاج سفید شتر دندان
قلقل ، انار دانه دشتی
قلومس ، اذان الدب، بوسیر
قلوماین
قمری
قمقام ، شپش
قنا ، اندروطالیس
قنابری ، برغست
قنب، شاهدانه
قبر، چکاوک
قنبیط ، کلم رومی ، کلم کرد
قنبیل ، کنیلا
قنطوریون ، گل گندم
قنطوریون کبیر، لوفای کبیر
قنطوریون صغیر، لوفای صغیر
قنفذبری ، خارپشت بیابانی
قندس ، سگ آبی بلغاری
قوطولیدون ، زلالف الملوک ، بشانق ، اذان القسیس
قوفی (قوقَی)
قووتو کرمانی
قیروطی ، ـ موم روغن
قیصوم ، قیسوم ، شوصرا ، برتراسک
قیقهر(لعل معبری)
کات ، کتهه ، کهیر
کاذی ، کدر ، کیورا
کاشم ، انجدان رومی
درخت کافور
کاکراسینکی
کاکنج ،کاکنه
کالاکوت ، سیاه گل
کالی زیری ، سوراج
کامخ ، ، کومه
کانجی ، سرکه هندی
کاک ماجهی ، عنب الثعلب ، کستی
کباب ، کباب کوبیده
کبابه ، حب العروس ، مهیلیون، فریغلیون، کباب چینی
کبابه دهن شکافته ، کبابه دهن گشاد
کباث
کبد (جگر)
کبر
کبریت ، گوگرد
کبسون
کبیکج ، کبیکه
بزر کتان ، السی کابیج ، تیسی
کتم (وسمه)
کتبته
کتیرا ، گون ، طراقافیبا
کچنار
کراث ، تره ، گندنا
کراع ، پاچه
کردناج ، کردناک
کرسنه ، گاودانه
کرش ، سیرابی
کرفس ، اوداسالیون ، کرفشا ، اجمود ، کرسب
کرگدن ، جریش ، کیندا
کرکند
کرکرهن
کرکی ، کلنک ، درنا
کرم ، انگور ، تاک
کرمدانه ، گرمدانه ، گردمانه
کرنب (کلم)
کرونده
کرویا ، زیره رومی، شاه زیره
کریلا
کزبره ، گشنیز
کزبره الثعلب
کزوان ، قله اترجیه
گزنگبین
کسب ، کنجاره، کشنو
کستی ، عنب الثعلب، بنگاله
کسموقا
کسول
کسوندی
کسیرو
کسیلی و کسیله
کشت برکشت ، پیچک ، پیچ برپیچ
زبیب بی دانه ، کشمش
برش ، بثروطوس
کعب ، غاب ، شتالنگ
کعک ، کاک
کف آدم ، بهمن سرخ
کف الضیع
کف الهر
کف مریم ، هتهاجوری
کفری ، غنچه خرما
ککرول
ککرونده
کلب (سگ)
کلخ
گل داودی
گل مهندی
کلز ، سلوفتیج
کلس ، آهک زنده
کلوی ، کرج
گلهار، گل کنول ، کیسر ، کنجلک
کلیان کاته
کلیه ، گرده
کماه ، سماروغ ، قارچ
کماذریوس ، رانداروی تلخ ، مریم نخودی
کماشیر ، قماشیر
کمافیطوس ، ماش دارو
کمثری ، گلابی
کمثری حامض ، کمثری چینی
کمثری بری ، گلابی بیابانی
کمثری جبلی ، گلابی کوهی
کمرزهره
کمرک
کم کوت ، عصاره ریوند
کمون ، زیره
صمغ کندر ، قیبوطیسرون ، لیانو، سیفروس
کندری
کندس ، پلخم
کنگرزد ، صمغ کنگر
"کنکهی ، درخت شانه
، شوحط"
کنوس طبری ، ازگیل
کنهان ، کوهان
کوسنل ، تلمیذ ، دیودار، گوزن گیاه
کونله
کومه ، آبکامه ، نوعی از مری
کویت
کهربا
کهرنی
کیاکو
کیک واشه
کینتی
لاذن ، لادن
لازورد (لاجورد)
لاعرین ، رجل الارنب ، طربیطس
لاغیه
لالا
لاله سرنگون
لاله نعمانی
لامی
لبا، فرشه ، آغوز
لبخ ، نوعی از آزاد درخت یا سداب
لبلاب ، هرشه ، عاشق الشجر ، علیق ، حبل المساکین ، عشقه ، حلبوب
لبن ، شیر، سود ، دودهه
لبن الاتان ، شیر الاغ
لبن الاسد ، شیر شیر ، باکه کادودهه
لبن البقر ، ـ شیر گاو
لبن جاموس ،شیر گاومیش
لبن الخفاش ، شیر مرغ
لبن الخنزیر ، شیر خوک
لبن الرماک ، شیر مادیان
لبن الضان ، شیر گوسفند و میش
لبن اللقاح ، شیر شتر
لبن المعز ، شیر بز
لبن النساء ، شیر زنان
لبن حمار الوحش ، شیر گورخر
لبن الغزال ، شیر آهو
لبن الحامض ، ماست
لبن السوداء ، شیر سوداء
لبن الیتوعات ، شیر نباتات شیردار
لتکو
لجالو
لحم (گوشت)
لحیه التیس(شنگ)
لخنیس ، نوعی خیری بری
لسان (زبان)
لسان ، کحلا
لسان الابل
لسان الثور(گاوزبان)
لسان الحمل(بارهنگ)
لسان السبع
لسان العصافیر(زبان گنجشک)
لسان الکلب
لصیقی ، اذان الدب ، کاش
لعاب ، خدو ، آب دهان
لعبت بربریه
لعل (لال)
لفاح ، ثمر یبروح بری
لفش
لق لق ، لک لک
لک (لاک)
لنجیطس ، منسم
لوبیا
لوز (بادام)
لوزالمر(بادام تلخ)
لوزالبربر
لوسیماخیوس ، شبیه الذهب ، عودالریح
لوعجیدیطوس
لوف(فیل گوش)
لولو (مروارید)
لهولوقوغراقیس
لیثانولس
لیف
لیف البحر
لیفیه
لیمو (ترش و شیرین)
ماء، (آب)
ماء البحر ، آب دریا
ماء الجمه ، آب نوعی ماهی
ماء الحماه ( آب گرم معدنی)
ماء الرماد ، آب خاکستر
ماء الزفتی ، آب معدن زفت
ماء الکبریتی ، آب معدن گوگردی
ماء المر ، آب تلخ
ماء المعدن ، آب معدن
ماء الملح ، آب شور
ماء الرصاص
ماء التون
ماء القداح ، عرق بهار نارنج
مارگیاه ، مارچوبه
مارکیوا ، نارکیوا
مارماهیچ ، مارماهی
مازریون،خامالاون، هفت برگ
ماس، الماس
ماش (مونک)
ماسفودون
ماعز ، بز
مالک الحزین ، بوتیمار
مال کنکنی
مالیا
مالیقراطن ، ماء العسل
مامیثا ، همینا
مامیران
ماهودانه ، حب الملوک
ماهی زهره ، مرگ ماهی، ماهی زهرج
مثنان ، جرم دانه ، کرمدانه
مثلث ، شیره انگور
مجنح ، گل خوش نظر
مچوقان
محلب (آلبالوی تلخ)
مخ (مغز)
مخلصه
مخیض ، دوغ
مداد ، مرکب
صمغ مر ، اعروعولیطوس ، مراد کبا ، سمرنا ، بول
مرار ، شوک الجمال ، مریر
مراره ، زهره
مران(زغال اخته)
مربافلن ( هزار برگ )
مرجان ، مونکه
مرداسنج ، مرداسنگ، مرداهنک، مردارسنج، مردارسنگ
مرزنجوش
مرسطس
مرعزی ، نوعی پشم بز
مرقشیشا ، سنگ روشنائی ، حجرالنور
مرماحوز ، مروخوش، مرماخور
مرماراده ، مروآزاد، مرمازاد
مرماطوس ، مرو بری
مرماهوس ، مرو سفید ، مرو تلخ
مرو (کنوچه)
مرهیطس
مری (آبکامه)
مرز، بوزه
مزمارالراعی
مستعجله
مسحوقونیا ، ـ کف آبگینه
مسک (مشک)
مسیر ، مربای کدو
مشط الغول ، دیشار ، کهنکی
مشک دانه
مشک طرامشیر
مشمش ، زردآلو
مصطکی
مصل ، کشک ، قرو ط ، قراقروط
مصوص
مض ، رمان بری ، انار بیابانی
مغاث ، انار صحرائی
خاک مغره
مغنیسا ، رنگ کاسه
مقل ، بوی جهودان
مقل مکی
مقنعه
مقدونس
مکهاره
ملح (نمک)
ملح اندرانی ، نمک بلوری
ملح سانبهر (نمک سانبهر)
ملح اسود ، نمک سیاه
ملح العجین (نمک طعام)
ملح طبرزد ، نمک کوهی
ملح المر ، نمک تلخ
"ملح نفطی ( نمک نفتی
)"
ملح هندی ( نمک هندی)
ملح فرنکی ( نمک فرنگی)
" من( گز انگبین
)"
منج زراوشان
مو ، مطاع ، ریشا
موز ، طلع ، کیله
موسلی
مولسری
موم عسل
مومیائی
مونج ، سرگنده
موندی
مها
مهد
مهلبیه ، فرنی
میبه(شراب سیکی)
میسن ، لوسوس ، لطوس
میسنون ، کرم ایوب
میعه سائله
میعه یابسه ، جوشانده درخت میعه سائله
میفختج ، اغلیقن، میپخته
نارجیل ، نارگیل، جوزهندی
نارجیل بحری ، نارجیل دریایی ، نارگیل دریایی
ناردین ، سنبل رومی
نارفارس
نارقیصر
نارکیوا ، خشخاش زبدی
نارمشک
نارنج ، نارنگ ، کرنا
ناطف ، قبیطه
ناکیسر
نانخواه ، زنیان، ننه حوا
نبیذ ، بوزه
نبیذ الزبیب
نبیذ العسل ، شراب عسلی
نبیذالسکر
نبیذالفواکه
نبیذالتمر
نبیذالبسر
نبیذالدبس والسیلان
نبیذالارز
نحاس ، مس
نحام ، انقود
نحل(زنبور عسل)
نخاع ، مغز حرام
نخاله ، سبوس، سپوس
ند ، کشته
نرتیقس
نرجس ، نرگس
نروک
نسر ، کرکس
نسرین
نشا ، نشاسته
نشاره ، آرداره ، خاک اره
نشف ، سنگ پا
نعام (شترمرغ)
نعنع ، نعنا
نغر (عصفور)
نفط ، نفت
نفل ، نبات بارزد
نکاچونی
نمر ، پلنگ
نمل ، مورچه
نموس
نوارس ، شجره القدس، مسواک العباس، مسواک المسیح
نوشادر ، کبریت الدخان، ملح النار
نهما
نیده ، سمنو
نیطافلی
نیل(درخت نیل)
نیلج
نیم ، سنجد کرخی ، کنار
نیلوفر ، نیلبه ، نیمقا ، کرنب الماء ، سپلاوکویین
واق (اوین)
وج(سوسن زرد )
ودع ، حلزون ، صدف
ورد ، گل سرخ
ورد ابیض بری
ورداحمربری
ورداحمربستانی
ورد اصفر ، نسرین زرد
ورد اصفر بستانی
ورد الحماق ، گل رعنا
ورس (اسپرک)
ورشان ، فاخته ، کبوتر
ورل ، بزمجه
وسخ (چرک)
وسخ الکوایر ، بره موم
وشق
وشیج
وعل ، بزکوهی
ولب ، تابلص
هارسنکهار
هاسیمونا
هدبه ، مهبک ، خرخدا ، حمارقیا ن
هدهد ، مرغ سلیمان
هربی ، بیخ نوعی محموده
هرطمان ، هرتمان
هرنوه ، ننه حوا
هرفروری
هریسه ، ولیم ، حلیم
هلام
هلیون ، مارچوبه
هندبا ، کاسنی
هندبای بری ، طرخشقوق ، بقلی الیهودیه
هواء ، باد
هوفاریقون ، هزار چشم
هوم
هوم المجوس ، گل جعفری
هوقسطیداس ، عصاره لحیه التیس
هیشر ، کنگر بری
هیل بوا
هوفلسوس ، خس الحمار ، ابوخلسا
هلیله، هلیلج
یاسمین
یاقوت
یبروح ، ، یبَروج، مهرگیاه
یبروح الصنم
یتوع(گیاه شیردار)
یربوع ، موش دشتی
یقطین
ینبون ، ثافیثیا
ینمه
یوز (فهد)
بصل ، پیاز، کومران
بصل القی
جمیز ، اسفومغری ، کولر
چوب حیوة
سیلان ، عصاره خرما
صمغ عربی
البعل
اُوبوطِیلُون
الماس ، هیرا
الساقی
اناغَلِس
اغالوجی ، عودالبخور
اللبخ
زرشک ، امبرباریس
اطیوط ، اطمو

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

قرابادین، یا داروسازی یکی از مباحث اصلی درطب سنتی است.
در لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تمامی موارد مورد نیاز بیمار پاسخ دهد و بیمار و بیمارها را کفایت نماید، بهتر است با همان داروی تکی معالجه گردد و از بکار بردن داروهای مرکب پرهیز شود. از مهمترین متونی که در داروسازی سنتی در زمینه ترکیب داروها، ساخت و فراوری اشکال دارویی سنتی کاربرد دارد قرابادین است. قرابادین عبارت است از یک لیست یا نسخه از داروها و فراورده های دارویی.

توجه فرمائید :

با توجه به شروع سال تحصیلی حوزه و دانشگاه و به منظور رفاه حال عموم علاقه مندان به طب سنتی تا اطلاع ثانوی این نرم افزار در بازار اینترنت پست جمهروی اسلامی با 50 در صد تخفیف به فروش میرسد .


  امکانات اطلاعاتی نرم افزار :

 • این نرم افزار با اقتباس از کتب مرجع معتبر طب سنتی طراحی و تولید شده و با دقت نظر کامل سعی شده که دراستفاده اسناد خطّی و غیر خطّی و استفاده از حواشی اطلاعاتی و تصاویر مرتبط و غیره با رجوع به مراجع علمی و کارشناسی به اصل سند خدشه ای وارد نشود.
 • در بخش مفردات داروئی گیاهی ، حیوانی ، معدنی مربوط به مخزن الادویه که غیر خطّی و متنی است ، که علاوه بر  اطلاعات اصیل قدیم در حواشی اطلاعات محققین  و پژوهشگران حاضر آورده شود و در ورود اطلاعات حاشیه  و تصاویر مرتبط مفردات داروئی سعی زیادی شده که از صحت و دقت لازم برخوردار باشد
 • تعداد مفردات و داروهای تکی گیاهی ، حیوانی ، معدنی که به شکل متنی و با تصویر در این نرم افزار  یکهزارو هشتصد و بیست و نه 1829 عدد میباشد.
 • تعداد مفردات و داروهای تکی گیاهی ، حیوانی ، معدنی که به شکل خطّی اصل بدون تصویر در این نرم افزار  یکهزارو هفتصد و بیست و چهار 1724 عدد میباشد.
 • کلمات کلیدی جستجو در بخش مفردات داروئی عبارت است از نام بیماری ، نام فارسی  و عربی و لاتین و سایر اسامی مفردات ، واژه های تخصصی طب سنتی ، مزاج مفرد و غیره .
 • بخش مرکبات و داروهای ترکیبی نرم افزار از یکهزار چهارصد و چهل و شش  سند خطّی تشکیل گردیده و کلمات کلیدی جستجوی این بخش نام  بیماری و نام واژه تخصصی و نسخه و غیره .
 • بخش لغت نامه طب سنتی دارای ششهزارو پانصد وشصت و سه واژه است  که علاوه بر واژه های موجود در قرابادین دارای لغات اضافی است و معانی را به شکل تفضیلی درج کرده وکلمات کلیدی جستجو در این بخش طیف زیادی را در بر میگیرد .
 • سایر بخش های اطلاعاتی نرم افزار نجوم ، بیماری ها ، اوزان ، سموم ، غذا ، نگهداری مفردات و غذاهای داروئی و تاریخ طب و غیره طبق سند اصلی مرجع خطّی قرابادین عقیلی کتابخانه اسناد ملّی مجلس و غیر خطّی  مخزن الاویه قرابادین عقیلی در نرم افزار موجود است .

 • پشتیبانی از نرم افزار :

  اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

  تلفن تماس : 09123382295

  لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

   سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت


دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

  

 •  نرم افزار جامع قانون در طب  با اقتباس از پنج جلد کتاب قانون در طب  فارسی  طراحی و تولید گردید .
 • این نرم افزار با امکانات جستجو در متون و لیست ها به شما کمک موثری در یافتن سریع اطلاعات مورد نظرتان خواهد نمود.
 • در ادامه برای آن دسته  از افردای که با عناوین و فهرست موضوعی کامل کتب قانون در طب آشنائی ندارند تذکرات ذیل   
  • ساختار و محتوای قانون مفید میباشد.

توجه فرمائید :

با توجه به شروع سال تحصیلی حوزه و دانشگاه و به منظور رفاه حال عموم علاقه مندان به طب سنتی تا اطلاع ثانوی این نرم افزار در بازار اینترنت پست جمهروی اسلامی با 50 در صد تخفیف به فروش میرسد .

  

این کتاب عظیم بیش از یک میلیون کلمه دارد و شامل پنج بخش (کتاب) است که هر یک به چند فن، تعلیم، جمله و فصل تقسیم میشود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویه مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن و ادویه مرکبه. بوعلی در کتاب مذکور سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به گونه ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده است. قانون را باید ترکیبی علمی از تجارب بالینی بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشکان ایرانی و مسلمان پیش از خود چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.

 

کتاب مذکور را بزرگترین سند پزشکی جالینوسی میدانند ولی مسائل نظری ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد میکرد. وی مبانی کلی طب را بر پایه آرای جالینوس و اروگیاه شناسی اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریوس (داروگیاه شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده است.

 

بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته است. وی در آثار طبی خود و به ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریفهای نظری و علمی بیان کرده است. مشاهدات بالینی قانون را میتوان با مفاهیم تجربی بالینی الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایسته نام پزشک و حکیم نمیدانست اما عملاً" بسیاری از روشهای درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته بود.

 

بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر میکند و بعد نوع عالی و دانی آن را شرح میدهد. اکثر داروهای ذکر شده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده میکرده است ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، زرنیخ، لاجورد، و زنگار.

 

ابن سینا ضمن توصیف کارکرد این مواد اطلاعات جالبی نیز درباره شیمی غیرآلی بیان کرده است. در کتاب اول قانون برخی اطلاعات درباره طرز آزمایش مواد دقیقآ آمده است ازجمله شرح تصفیه آب هنگام مسافرت.

 

بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره میکند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمیشده است.

 

  ابوعلی سینا در تنظیم قانون علاوه بر تجربه‌های شخصی‌اش از آثار اطباء قبل از خود مانند علی بن عباس مجوسی معروف به اهوازی، ابوسهل مسیحی، قمری و زکریای رازی نیز بهره برده است. امتیازات «قانون» ابن سینا از دیدگاه دانشمندان: دانشمندان محاسن بسیاری برای اثر ارزشمند ابن سینا برشمرده‌اند؛ از جمله محاسن کتاب این است که قانون یک کتاب درسی است. ویژگی دیگر کتاب ابن سینا آموزش منظم و سازماندهی علمی آن و امتیاز بعدی که برای این اثر ذکر کرده‌اند مختصر بودن و عبارت‌پردازی‌های قوی آن است. 

 

 

 • پشتیبانی از نرم افزار :

  اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

  تلفن تماس : 09123382295

  لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

   سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

 

 

دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب سوم قانون در طب سینا شامل بیست ودو فن که فنون آن به قرار ذیل است :

 
 • بیماریهای سر و مغز
 •  بیماریهای عصب
 •  در تشریح و بیماریهای چشم
 •  بیماریهای گوش
 •  بیماریهای بینی
 •  دهان و زبان 
 •  دندان 
 •  لثه و لب 
 • گلو 
 •   ریه و سینه 
 •  در باره قلب 
 •  پستان و احوال آن 
 •  مری و معده 
 •   کبد و چگونگی آن 
 • کیسه صفرا و سِپُرز 
 •  روده و مقعد 
 •   بیماریهای مقعد 
 •  حالات کلیه 
 • مثانه و ادرار 
 •  اندامان تناسلی مردان 
 •   چگونگی ابزار بچه آور 
 •  بیماریهای پدیدار اطراف بدن  

 

راهنمای کار با نرم افزار

 

بعداز کلیک روی دکمه  عنوان بیماریهای سر و مغز شکل فوق  لیست موضوعات مربوط به  عنوان باز خواهد شد شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

 

شکل فوق محیط مربوط به  موضوعات بیماریهای سر و مغز را نمایش میدهد و همانطور ملاحظه میفرمائید بالای صفحه نام عنوان نمایش داده میشود، اکنون برای اینکه شرح هر موضوع نمایش داده شود میتوانید روی موضوع مورد نظرتان در لیست کلیک کنید شکل ذیل را ملاحظه فرمائید.

 

راهنمای جستجو

شکل ذیل  در بالای  لیست موضوعات عنوان ، کادری وجود دارد که این محل مربوط جستجوی موضوع مورد نیازکاربر ازلیست است و بنابراین کاربر میتواند با تایپ یک و چند کلمه موضوع مورد نیاز خود از لیست پیدا کند

 

درصورتیکه موضوع  از اجزاء داخل لیست نباشد کاربر میتواند جهت تکمیل جستجو روی دکمه سمت راست کادر کلیک نماید تا جستجوی کامل برای یافتن مطلب مرتبط با عنوان بیماریهای سر و مغز پید اشود شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

 

 

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم

داروهای ترکیبی به ترتیبی که در کتابهای داروسازی آمده اند 
1- تریاقها و معجونهای بزرگ 
2 - ِاَیارجها (معجونهای مسهل 
3-گوارشیها 
4- داروهای در دهن ریختنی و کفلمه کردنی برای بزرگسالان و کودکان 
5- انگشت پیچها (لیسیدنیها) 
6- شربتها و رُبها 
7- مربا و انبه جات 
8- قرصها 
9- آبپز و حَبها 
10- روغن ها
11- مرهم ها و ضمادها 
12- اختصاص داروهای ترکیبی در درمان بیماریها 
13-قرابادین (داروسازی)
فهرست موضوعات عناوین کتاب پنجم قانون در طب:
1- تریاقها و معجونهای بزرگ 
معجون انقردیا نسخه دوم
معجون انقردیا نسخه سوم
معجون ارسطون بزرگ
معجون ارسطون کوچک
معجون دحمرثا
داروی ترکیبی بادمهرج
معجون غیاثی
معجون زرد سلیم
معجون سیاه سلیم
معجون ابومسلم ابی سلیم
معجون سیر
معجون اثاناسیای بزرگ
معجون اثاناسیای کوچک
معجون کرکم
معجون کرکمی
معجون بزرگ لاک
معجون کوچک لاک
معجون قوفی
فلونیای رومی طرسوسی
فلونیای ایرانی
معجون کاکنه
معجون پرستو
قرقومعما
داروی گوگرد
داروی صمغ اَنگدان
معجون نمک هندی
معجون کوشنه
معجون قبادشاه
معجون فقطرغان بزرگ
فقطرغان کوچک
کلکلانج بزرگ
کلکلانج کوچک
معجون فیروزنوش
معجون کندی
معجون پونه
معجون بزرها
معجون یاقوت
معجونی دیگر از غالینوس
معجون دفع خلط خونی ارسطوماخس
معجون سانیطس
معجون جَنطیانا
معجون بخشش خدا
معجون بی نام
معجون قیومای پزشک
معجون امیری
معجون آزموده
معجون چاقی
تریاق فاروق و ترکیبات آن
اندازه تناولی تریاق در انواع بیماری ها
ترکیبات تریاق فاروق
نسخه دیگر تریاق فاروق
نسخه سوّم تریاق فاروق
قرص ماران
قرص پیاز دشتی
قرص اندروخورون
نسخه دوم قرص اندروخورون
معجون مثرودیطوس
نسخه مثرودیطوس به طور عام
قرص قوفیون
تریاق عزره
نسخه دوم تریاق عزره
قرص اندروخورون
تریاق چهارگانه
سوطیرا یا رهایی بخش بزرگ
معجون بزرگ دارو
معجون فلاسفه
معجون شلیثا
نسخه دیگر از معجون شلیثا
انوش دارو
معجون جزی(خوزستانی)
معجون تنفس شادی آور نیروبخش
معجون تریاق بزرگ
معجون تریاق کوچک
معجون قیصر
معجون بزرگ اطریفل
زامهران بزرگ
دستورالعمل ساختن زامهران
نسخه دیگر زامهران بزرگ
زامهران کوچک
معجون جالینوس
معجون دوم جالینوس
معجون هرمس
نسخه دوم معجون هرمس
نسخه سوم از معجون هرمس
معجون کاسکبینه
معجون کشرتا
معجون مشک
معجون مشک آخر
داروی مشک و خاراگوش
داروی مشک نسخه سوم
داروی مشک شیرین مزه
داروی مشک نسخه چهارم
داروی مشک نسخه پنجم
معجون شجرینای بزرگ
معجون شجرینای بزرگ نسخه دوم
شجرینای کوچک
نسخه سوم شجرینا
معجون امروسیا
معجون انقردیا نسخه یکم
2 - ِاَیارجها (معجونهای مسهل) 
چرا مسهل را داروی خدایی نامیده اند
مسهل اَفتیمون
ایارج فیقرا
معجون لوغاذیا (ایارج لوغازیا)
معجون لوغاذیا برابر با نسخه فیلغریوس
معجون لوغاذیا برابر با نسخه پولس
معجون روفس
نسخه دوم ازایارج روفس
ایارج ارکاگانیس
ایارج ارکاگانیس نسخه پولس
معجون بزرگ تیادریطوس
معجون دیگر تیادریطوس
نسخه سوم از تیادریطوس
تیادریطوس چهارم
معجون تیادریطوس پنجم
ایارج جالینوس
ایارج جالینوس نسخه پولس
ایارج جالینوس نسخه ابن سراَفیون
ایارج بقراط اول
ایارج بقراط دوم
ایارج اندروماخس پزشک
ایارج اندروخوس
ایارج بیاغورا فیلاغوراس
ایارج بوسطوس
ایارج طعموا انطاکی
ایارج تقویت چشم؟
ایارج تقویت چشم نسخه دوم
4-گوارشیها 
گوارشی کافور دو
گوارشی کافور سه
گوارشی عود
گوارشی دارچین
گوارشی هندی
گوارشی زَنجَبیل
گوارشی مشک
گوارشی ترنج
گوارشی قیصر
گوارشی ریگ ماهی
گوارشی بی نام
گوارشی خوب و آزموده
گوارشی بزرگ هَلیلِه ای
گوارشی عود دو
گوارشی زیره ای
گوارش زیره ای جالینوس
گوارشی اریسقولیطس
گوارشی پونه جالینوس
گوارشی مورد
گوارشی شبیه گوارش خوزستانی
گوارشی سلمویه
گوارشی زیره ای سوم
گوارشی زیره ای چهارم
گوارشی فلفل ها
گوارشی فندادیقون
گوارشی خوزی یک
گوارشی خوزستان دوم
گوارشی خسروی
گوارشی شهریاران
گوارشی خرما یک
گوارشی خرما دو
گوارشی خرما سه
گوارشی فیروزنوش مشک آلود
گوارشی کندر
گوارشی طالیسفر
گوارشی اسقف
داروی بزرگ رِیم آهن آلود
گوارشی کوچک هَلیلِه ای
گوارشی بلادر
گوارشی فنجیوش
فنجیوش مشک آلود
گوارشی فنجیوش سه
رِیم آهن پخته یک
رِیم آهن نسخه دو
رِیم آهن نسخه سه
رِیم آهنی پخته چهار
گوارشی سفرجل یک
گوارشی سفرجل دو
گوارشی سفرجل سه
گوارشی سفرجل چهار
گوارشی سفرجل پنج
گوارشی هندی (جوارشن هندی)
گوارشی شاهان
گوارشی شیشه ای
گوارشی کنجد
گوارشی چاتلانقُوش
گوارشی اَنگدان یک
گوارشی اَنگدان دو
گوارشی کافور یک
5- داروهای در دهن ریختنی و کفلمه کردنی برای بزرگسالان و کودکان 
گرد دارویی مقلیاثا
گرد دارویی باد بواسیر و اسهال
گرد داروئی کسیلا
گرد داروئی تقویت کبد و معده
گرد داروئی عباده
گرد دارویی تبداران
کفلمه خربزه دراز
گرد داروئی کودکان
کفلمه ارسطو
کفلمه برمکی
کفلمه اسفند
کفلمه رطوبت کودکان یک
کفلمه رطوبت کودکان دو
کفلمه رطوبت کودکان سه
کفلمه ناتوانی معده
کفلمه درمان بیماری طحال
کفلمه یرقان
کفلمه کبد
کفلمه حرارت کبد
کفلمه نمکی خلط سودایی و صفرایی
کفلمه نمکی معده و کبد
6- انگشت پیچها (لیسیدنیها) 
انگشت پیچ سرفه خشک
انگشت پیچ درمان سرفه
انگشت پیچ خشخاش
انگشت پیچ تباشیر درمان سرفه
انگشت پیچ تباشیر تبداران بیماری سل
انگشت پیچ پیاز دشتی
انگشت پیچ سیر
انگشت پیچ درمان سرفه دو
انگشت پیچ سقز درخت بنه
7- شربتها و رُبها 
شربت شهد از جالینوس دو
شراب خاراگوش یک
شراب خاراگوش دو
شراب خاراگوش سه
شراب خاراگوش چهار
شراب خاراگوش پنج
شربت میوه درمان تشنگی
شربت میوه معده شان ضعیف
شربت آلو بخارا
شراب دیموکراتیس
شربت انگور
رساطون
شراب کدر
فقاع
نوشیدن شراب کهنه
شراب عسلی یک
شراب عسلی دو
ماءالقراطن
شربت انار
شراب گل
شراب صنوبری
شراب قطران
شراب زِفت
شراب حسل
شراب کمادریوس
شراب آویشم
شراب دیگ ابزارها
شراب زَنجَبیل شامی
شراب برباله
شربت خَرنُوب و زالزالک
شراب سنبل بیابانی
شراب بزر هویج بیابانی
شراب گیاه گاوشیر
شراب کرفس
شراب خامالاون
شراب سقمونیا(محموده)
شربت افسومالی
اسکنجبین بزرها
اسکنجبین جالینوس
اسکنجبین تالیف ما
اسکنجبین اسهال دهنده صفرا
اسکنجبین کاهش دهنده بلغم
اسکنجبین کاهش دهنده خلط سودا
سرکه پیاز دشتی
سرکه پیاز دشتی مسهل
شربت جلاب با گلاب
عسلاب سرد مزاجی
عسلاب تشنگی زیاد در معده
شربت جلاب؟
شراب پیاز دشتی
شراب آب دریا
شراب به که میپخته است
میپخته سفرجل
شراب ادرومالی
شراب ملومالی
شراب خندیقون نسخه یک
شراب خندیقون نسخه دو
شراب سلمویه
شربت دانه آس
مربای آس
شراب برگ آس
شربت نعناع
شربت گلابی
شربت اکسومالی
شربت سیب
شربت غوره برای معده
شربت غوره سردی بخش معده
شراب غوره نیرو بخش معده
شربت میوه نیروبخش معده
شربت میوه دل پیچه
شربت ترنج
شربت خشخاش نسخه یک
شربت خشخاش نسخه دو
شربت شهد از جالینوس یک
8- مربا و انبه جات 
داروی تزریقی درمان قَرحه مثانه
گلنگبین معده درد
مربای ترنج تقویت معده
روش ساخت مربای ترنج
مربای به بند آوردن اسهال
مربای به تقویت معده
مربای هویج
مربای هلیله نسخه یک
مربای هلیله دو
مربای هلیلِه سه
مربای شقاقل
مربای زنجبیل
مربای آلو
مربای شلغم
مربای بادام
مربای شاخه‌های سبزبلسان هندی
مربای آمله
مربای آملج
مربای سیب
9- قرصها 
قرص کوکب
قرص گل نسخه یک
قرص گل نسخه دو
قرص گل درمان درد معده
قرص گل سقمونیایی
قرص گل تباشیری
قرص دبیدگل کبد و طحال
قرص گل در درمان تب نوبه
قرص گل و سنبل
قرص کافور التهاب
قرص کافور درمان التهاب معده و کبد
قرص کافور تب های سخت
قرص کافور دیگر
قرص کافور بزرکاسنی
قرص تباشیر با ترنجبین
قرص تباشیر با بزر ترشک
قرص رب زرشک
قرص زرشک و کافور
قرص زرشک در تسکین درد کبد
قرص زرشک درمان تب های التهابی
قرص زرشک درمان درد کبد
قرص زرشک درمان ورم معده
قرص خاراگوش تب های مزمن
قرص خاراگوش بیماری های طحال
قرص مشکانیه
قرص کبر
قرص لاک راه بندان کبد
قرص لاک درمان طحال
قرص کاکنه درد کلیه و مثانه
قرص کاکنه قرحه کلیه و مثانه
قرص راوند چینی
قرص ابومولیس نسخه یک
قرص ابومولیس نسخه دو
قرص ابومولیس نسخه سه
قرص میون
قرص اندروماخس یک
قرص اندروماخس دو
قرص کندی
قرص برمکی
قرص خامالاون درمان ناتوانی معده
قرص خامالاون دل بهم آمدن
قرص روذونون
قرص مارویش
قرص خشخاش
قرص گلنار
قرص سپولیدوس
قرص اندرون
قرص رازیانه شامی
قرص ملین
قرص بزرها
قرص درمان سفت شدن کبد
قرص گل درمان تب
قرص گل ملین
قرص گل و مشکانیه
قرص لاک
قرص روناس
قرص کشوث
قرص دهگانه
10- آبپز و حَبها 
آب پز بیخ ها درد معده
آب پز بیخ ها درمان درد جگر
آب پز خاراگوش
آب پز مشکانیه
حب بلیله
حب بزرگ بدبو خلط غلیظ
حب بزرگ بدبو نقرس
حب کوچک بدبو
حب بدبو کندی
حب بزرگ خلال دندان (شیطرج)
حب خلال دندان کوچک درد مفاصل
حب خلال دندان
حب مشکانیه
حب پیروزی
حب رئیس اسقفان (جاثلیق)
حب دوری(از کتاب فهلمان)
حب درمان بواسیر
حب دند (کرچک ختایی)
حب نمک مسهل
حب اصطمحیقون کندی
حب برمکی
حب ابن الحرث
حب ابن هبیره (پسرکفتار)
حب ابن جهم
حب شیرگیاه شیرسگ
حب ماشدارو
حب راوند
حب شاه تره
حب مقل
حب سکبینه
حب گاوشیر
حب شیرسگ درمان فالج
حب مشک
11- روغن ها
روغن بابونه
روغن مصطکی
روغن خاراگوش آفتابی
روغن شبت
روغن سوسن
روغن سوسن ساده
روغن سه کوهه درمان دشوار ادرار
روغن سه کوهه برای مفاصل
روغن سه کوهه درد تهیگاه و کلیه
روغن مار ان
روغن رامش داد
روغن کوشنه سرمازدگی کبد و معده
روغن کوشنه درد مفاصل سرما
روغن درد زِهدان
روغن ابو سماد
روغن کرچک بزرگ
روغن کرچک را چگونه می گیرند
روغن کرچک ساده
روغن کدو
روغن ریحان
روغن داروی گوش کنجد
روغن داروی گوش نیل
روغن فلفلاددرد مفاصل
روغن فلفلاد دردمثانه
روغن تخم مرغ
روغن کلکلانج
روغن زعفران
روغن گیاه شیرسگ
روغن اشنه
روغن دامامون
روغن آلاله
روغن بادام تلخ
روغن بلوط
روغن بَنگ
روغن گَزنه
روغن غار
روغن گورگیاه
روغن گُل
روغن زنبق
روغن بابونه چشم گاوی
روغن درمنه
روغن شنبلیله
روغن مرزنگوش
روغن سنبل رومی
روغن میعه
12- مرهم ها و ضمادها 
مرهم سفیداب
مرهم سفیداب سوختگی
مرهم بزرگ باسِلِیقون
مرهم کوچک باسِلِیقون
مرهم سفیداب و روغن کنجد
مرهم مردارسنگ و سرکه
مرهم زنگار
مرهم زاج سفید
مرهم سیاه
مرهم دیاخیلون
مرهم قرمز
مرهم پیامبران
مرهم شنگرف
مرهم کرم سرخ
مرهم داغ گذار
مرهم زرنجی
ضماد اندروماخس طحال
ضماد اندروماخس استخوان
ضماد شَوکران
ضماد پیلگریوس
ضماد کعک
مرهم حنظل
مرهم کراویا
13- اختصاص داروهای ترکیبی در درمان بیماریها 
اشتهای سگانه
درمان سوء هضم
درمان دل بهم آمدن
درمان دل بهم آمدن همراه تشنگی
درمان آروغ ترش
درمان بیماری طحال
بازگشای بندآمده در طحال
درمان سردی و سرد مزاجی روده‌ها
درمان قولنج و قبوضیت شدید
مسکن درد قولنج
مسهل قوی در پاکسازی مواد پرمایه
بند آوردن اسهال
درمان اسهال خون وریم و چرک
درمان قَرحه و پوست اندازی روده
درمان درد شدید شکم پیچه
درمان درد مقعد
در درمان بواسیر
در درمان درد کلیه و مثانه
سرد مزاجی کلیه و مثانه
در درمان درد کلیه و مثانه به طور عام
داروی پاکساز کلیه و مثانه
درمان سستی مثانه
درمان ادرار کردن خون وریم
درمان سنگ کلیه و مثانه
درمان ادرار کردن بدون اراده
درمان سردی زِهدان
درمان باد زِهدان
درمان درد زِهدان
درمان خفگی زِهدان
درمان سفت شدگی زِهدان
درمان تباهی در خون حیض
داروهایی که به نفع زنان باردارند
داروهای ویژه در درمان درد مفاصل
در درمان عِرق النساء به طور خاص
درمان باد مفاصل و لرزش مفاصل
داروهایی که در درمان درد پشت
درمان درد وسط پشت و میان شانه‌ها
درمان درد تهیگاه
سرد مزاجی و سرما خوردگی سر
احساس سنگینی در سر
پاکسازی سر از مواد بد و ناهنجار
سردرد سرد و دیرپا و همیشگی
سردرد نیمه(میگرن)
سرگیجه
تقویت حافظه و رفع فراموشکاری
بیماری وسوسه و دیوانگی
تقویت حواس و هوش
در درمان صرع
سکته
فالج و سست شدن اندامان
در درمان بیماری کج شدن دهان
در درمان لرز(رعشه)
در درمان تشنج
در درمان چشم درد
آب در چشم آمدن
درد گوش
درد دندان
کرم زدگی دندان
سستی زبان و خوب ادا نکردن سخن
درد و ورم گلو
داروهای نیروبخش به قلب
درمان خفقان قلب
در درمان دل بهم آمدن
پاکسازی قصبه ریه و سینه از آلایش
درمان دو رگه شدن و از بین رفتن صدا
درمان دشوار نفس کشیدن
درمان آسم و نفس انتصابی
سرفه کهنه و مزمن
نزیف خون دفع خلط خونی
درمان کبد سرمازده و سرد مزاج
درمان درد کبد
درمان ناتوانی کبد
درمان ورم کبد
درمان سفت شدن کبد
درمان سفت و سختی کبد و طحال
درمان استسقاء
درمان سوء مزاج
درمان شروع سوء مزاج
درمان سوء مزاج شدید
درمان ناتوانی معده
تباهی و سستی معده
داروی مفید برای معده
سستی و فروهشتگی معده
حرارت بیش از حد معده
رطوبت غیرطبیعی معده
درمان درد معده
درمان باد در معده
درمان سفتی معده
درمان بی اشتهایی
14-قرابادین (داروسازی)
انگشت پیچ سقز بنه
درمان خلط خونی
معجون ارسطوماخس
درمان سل و قرحه ریه
داروی درمان قلب
ناتوانی معده
درمان درد مفاصل و نقرس
بیماری روباه
رنگ سیاه مو
پیمانه اوزان داروها ساهر
پیمانه و اوزان داروها یوحنا
درمان سردرد نسخه یک
چشم و درمان بیماری های آن
بیماریهای گوش قرحه بینی و درمان آنها
دندان و هرچه مربوط به دندان است
ذبحه وخفگی ها
زبان کوچکه و لوزتین
اندامان فوقانی داخلی
داروی مربوط به گلو
داروی ترکیبی برای درمان سرفه
داروی کاهن
حب دیگردر درمان سرفه
انگشت پیچ صنوبر
قرابادین (داروسازی)
داروی ترکیبی چرا لازم است؟
چگونگی ترکیب دارو
داروهای آزموده شده در قانون

راهنمای کار با نرم افزار

بعداز کلیک روی دکمه عنوان مقدمه داروسازی ودرمان شکل فوق لیست موضوعات مربوط به عنوان باز خواهد شد شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

شکل فوق محیط مربوط به موضوعات مقدمه داروسازی ودرمان را نمایش میدهد و همانطور ملاحظه میفرمائید بالای صفحه نام عنوان نمایش داده میشود، اکنون برای اینکه شرح هر موضوع نمایش داده شود میتوانید روی موضوع مورد نظرتان در لیست کلیک کنید شکل ذیل را ملاحظه فرمائید.

راهنمای جستجو
شکل ذیل در بالای لیست موضوعات عنوان ، کادری وجود دارد که این محل مربوط جستجوی موضوع مورد نیازکاربر ازلیست است و بنابراین کاربر میتواند با تایپ یک و چند کلمه موضوع مورد نیاز خود از لیست پیدا کند 

درصورتیکه موضوع از اجزاء داخل لیست نباشد کاربر میتواند جهت تکمیل جستجو روی دکمه سمت راست کادر کلیک نماید تا جستجوی کامل برای یافتن مطلب مرتبط با عنوان مقدمه داروسازی ودرمان پید اشود شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

دوشنبه 12 آبان 1393

دانلود نرم افزار لغتنامه دستیار مفید طب سنتی

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی   

 

تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.

 

اجام : بمعنی نی زار است . 
2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد . 
3- اصل : یعنی بیخ و آن عام است از انکه از شجر باشد یا از گیاه . 
4- اصول اربعه : عبارت از بیخ رازیانه و کاسنی و کرفس و کِبَراست . 
5- اغصان : یعنی شاخها و آن مخصوص بشجر و گیاه شاخدار است و مفرد آن غصن .
6- افومالی : چیزی است که دران عسل را حل کنند و نگهدارند و جوش ندهند آنرا . 
7- اکتحال : بچشم کشیدن چیزی بود .
8- اکسومالی : سکنجبین متخذ از سرکه و عسل است و بعضی زیاده میکنند دران آب دریا شور یا نمک دریا . 
9- اکلیل : بمعنی تاج و ابر تاریک و غیر آن نیز آمده است و در ادویه مراد از ان چنبری و کج بودن شکوفه و بار نباتات است و اکله و اکالیل جمع آن آمده . 
10- انکباب : مراد ازان نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه که درآب جوشانیده باشند و یا گرم کرده باشند 
11- اودیه : جمع وادی بمعنی کناره دریا و رودخانها است . 
12- اوذرومالی : عسل و آب باران بالمناصفه درهم ممزوج نموده در آفتاب گذاشته است .
13- اوکسائی : سرکه مخلوط با آب و نمک است . 
حرف الباء :
14- بادزهر : اسم فارسی تَریاق است و گویند هر چه دفع سم کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص باین اسم است.
15- باقور : جمع بقر است . 
16- باکور : نخستین میوه است که برسد . 
17- بتر : بوئیدن 
18- بخور : هر چه دود آنرا استعمال نمایند . 
19- بربور : بفارسی بلغور نامند .
20- بزاق و بصاق : آب دهن را گویند . 
21- بزر: آنچه از بار نباتات در غلاف و در قشر باشد مثل خشخاش . 
22- بشع : بمعنی بدمزه است وهرچه را طعم مرکب از مرارت و قبض باشد باین اسم خوانند . 
23- بصیص : نورانی و درخشنده 
24- بطایح : زمینهائیکه آب دران جمع شده باشد و بفارسی مرداب نامند . 
25- بعر : بفتح اول سرکین است . 
26- بکر : شتر جوان و بکسر اول دوشیزه .
27- بثک : بتحریک کرمها است که در ساق اشجار متکون شود . 
حرف التاء :
28- تِریاق : بکسرتـاء بفارسی تریاک نامند و هر چه درشـأن او باشدکه حفظ قوت صحت مزاج روح بحدی کنـد که رفـع ضرر هم از خود نمایـد باین اسم نامند وگوینـد تِریـاق مخصوص بدوائـی صناعـی است و آنکـه افیـون را تِریـاق مینامنـد بجـهت حفظ قوت آن است که دریـن امر با تَریـاق حقیقی اشتراک دارد . 
29- تصعیق : آمیختن شراب با آب است . 
30- تصعید : آنچه بآتش اجزای آنرا صعود فرمایند لطیف آنرا اخذ کنند . 
31- تعلیق : آویختن چیزی بگردن و بسائر اعضا .
32- تفه : یعنی بی مزه و مراد طعمی است که نه لذیذ باشد . 
33- تکریه : تاثیر آن ترطیب ، وتلیین و ارخاء بسیار و تولید بلغم باشد . 
34- تکرج : بفارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم است یا بو یا هر دو . 
35- تکلیس : بمعنی صـاروج کردن و سوختن چیز و سیـراب نمـودن و بهـره برداشتن آمده و مـراد ازان مهیـا ساختن بعضی ادویه است بجهت نفوذ و سرعت تـاثیر و رفع کردن ثقـل وکثافت آن خواه بـاحراق باشد و یـا بعمل دیگر . 
حرف الثاء :
36- ثقیل : یعنی کران و بمعنی کران آمدن بر طبع که دیر فعل بود و سریع الزوال نباشد . 
37- ثمر : بار نبات است مثل خوشه میوه و امثال آن . 
38- ثمنش : لغت یونانی است و مراد ازان هر چه از نباتات مابین درخت و گیاه باشد . 
حرف الجیم : 
39- جبر: کسر ، عضو شکسته را بستن است . 
40- جرله : بر راء مهمله ، زمین سنگ لاخ 
41- جریش : نیم کوفته که بلغور نامند . 
42- جفاف : خشک و خشکی 
43- جمـد : بفتح اول و ثانـی ، آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردی و نیز جـزو چیز را نامند .
حرف الحاء :
44- حامض : یعنی ترش 
45- حاد : بمعنی تنـد است و آن مرکب از تلخی و حرافت است و فعل آن مثل افعال اجزای آن است. 
46- حب : آنچه در ثمر بارز و بی غلاف باشد مثل گندم و جو . 
47- حریف : یعنی گزنده که اجزای آن در زبان فرو رود و بسیار بگزد و تفریق اجزای آن نماید .
48- حشیش :گیـاه خشـک و شبیه بخشک شده وگوینـد مخصوص نباتـی است که بـر روی زمین پهن نموده یا ساق باشد و بحد ثمنش نرسد . 
49- حکاکه : آنچه از سائیدن دو چیز جدا شود . 
50- حلاق : سترنده موی 
51- حلو : یعنی نمیرین و هر چه زبان را منبسط سازد و اندک حرارت دران احداث کند و لذیذ باشد ، شیرین نامند . 
52- حلیب : شیره تخم ها و غیر آن و شیر تازه دوشیده است . 
53- حمل : بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر 
54- حُمول : اعم از ثمر و مشابه ثمر است . 
حرف الخاء : 
55- خائز : آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غلیظ گرداند .
56- خرء : سرکین طیور و غیرها است . 
57- خفیف : بمعنی سبک و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بود و سریع الزوال باشد . 
58- خلع : بیرون رفتن سر استخوان از مکان خود .
59- خلعلع : اسم ضبع است .
60- خلیع : سست 
61- خمل : بمعنی پرز است و در ادویه هر چه شبیه بپرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روی به میباشد . 
حرف الدال : 
62- دابق : آنچه بجهت لزوجت کثیفه خود بدست بچسبد مثل دبق .
62- دسم : هر چـه زبان و غیـرآن را نرم سازد و اجزای آنـرا منبسط سازد بی احداث حرارت و بفارسی چرب نامند .
63- دلوک : بمعنی مالیدن است و مراد ازان آنچه از سنونات بانکشت بر دندان و غیر آن بمالند . 
64- دوای غذائی : آنکه تاثیر کیفیت آن زیاده بر تاثیر کمیت و ماده آن باشد . 
65- دوائی سمی : آنکه بکیفیت تاثیر آن موافق مزاج نبود و بالخاصیت کشنده باشد مثل افیون .
66- دوائی مطلق : آنکه تاثیر بکیفیت کند و جزو بدن نشود . 
67- دهنی : آنکـه در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل ابیض و دیودار و عود هندی و مانند اینها . 
حرف الذال :
68- ذرور : آنچه سائیده بی مائعی بر عضو بمالند و یا بپاشند . 
69- ذو العاثیه : انچه تاثیر بصورت نوعیه خود کند اعم از انکه تریاق باشد یا زهر . 
حرف الراء :
70- رادع : آنچه مواد را مانع ریختن بعضو شده اعضا را قابل ورود آن نسازد و ردع مقابل جذب است . 
71- رجیع : فضله هضم اول انسان است . 
72- رخص : بفتح اول و ثانی ، بناز پرورده و در ادویه هر چه نازک و زودشکن باشد . 
73- رخو : نرم و سست 
74- ردی الکیموس : آنچه ازان اخلاط غیر معتدل القوام و الکیفیه متکون شود . 
75- رزین : آرمیده و مرد پربار و در ادویه انچه در متانت و سنگینی و خوش جوهری تمام باشد . 
76- رسوب : ته نشین مایعات ، و انچه در مایعات اندازند و بر روی آب ایستد آن را راضب نامند .
77- رمص : رطوبت غلیظی را نامند که در اطراف پلک چشم جمع شده و چسبنده باشد .
78- روث : سرکین حیوانات 
79- رودومالی : شراب متخذ از عصاره گل سرخ است با عسل .
حرف الزای :
80- زعوقه : طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت و ملوحت است . 
83 - غب : اول مـوی که بر بـدن حیوانات بـرآید و اسم کیمخت است کـه ساغری باشد و در ادویـه آنچه بـر سطح او چیزی شبیه بموی تازه برآمده باشد مزغب نامند مانند به و هلو و شفتالو .
82- زهر : شکوفه و گل باشد . 
حرف السین :
83- سائل : آنچه اجزاء آن در همه جهـات حرکت کند اعـم از آنکه اتصال اجزاء او منقطع شود یا نشود مثل آب و روغنها .
84- سباخ : شوره زار 
85- سبط : راست ، بی کره را نامند از مو و غیر آن . 
86- سحیق : انچه بسیار نرم سائیده باشند . 
87- سنون : آنچه بدندان پاشند و یا بمالند و مقوی جوهر آن باشد . 
88- سهک : بدبوشدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید که بفارسی سمیت نامند . 
89- سهل : زمین نرم 
حرف الشین :
90- شامخ : کوه بلند 
91- شتر : بفتح اول و کسر ثانی ، در بدن پلک چشم .
92- شدخ : سرشکستن و فراخی و سفیدی روی است .
93- شدخ عضل : بمعنی از هم باز شدن و گسیختن ( منظور عضلات است ) 
94- شدق : بفتح اول و یا کسر آن و سکون ثانی ، فراخی گوشه دهان و بفتحتین فراخ شدن گوشه دهان 
95- شرف : بضم اول و فتح ثانی،کنکرها است و در ادویه انچه در اطراف او زواید و برآمدگیها باشد مشرف نامند مانند سر انار . 
96- شطب : بضم اول و ثانی ، جوهـر شمشیر و بفتح اول و سکون ثـانی ، جدا کردیدن و دور شدن و پـوست باز کردن و در ادویه هر چه باین صفت باشد شطب گویند . 
97- شمه : انچه بو کند . 
حرف الصاد :
98- صالح الکیموس : آنچه ازو خونی متولد کردد و بهمه جهات ، آنکه اعتدال داشته و سائـر اخلاط مخلوط بآن بقدر طبیعی باشد و خلط بد ازو بهم نرسد . 
99- صخریه : زمین سنگستان 
100- صفق : بفتح اول و ثـانی ،آبیکه بر ادیم و یـا مَشک نو بریزند پس زرد کـردد ، و بمعنی طرف و کنار و در نباتات انچه چین دار و با زردی و میل بطرفی داشته مستقیم باشد مصفق نامند . 
101- صفیق : پوست درشت و مستحکم بافته شده است . 
حرف الضاد : 
102- ضماد : انچه غلیظ القـوام که مائع و نـرم باشد بر عضو بمالند و یا بر او بندند اعـم از آنکه مـوم و روغن داشته باشد و یا نداشته باشد . 
حرف الطاء :
103- طافی : انچه بر روی آب ایستد . 
104- طبیخ : انچه جوشانیده آب آنرا استعمال نمایند . 
105- طحن : خرد کردن 
106- طاخونه : که آسیا باشد مسمی باسم لازم است . 
107- طری : تازه 
108- طلا : آنچه رقیق القوام باشد و برعضو مالند ، و نام نوعی از شراب است . 
109- طیب : بسکون ثانی : خوشبو و تند ، و بتشدید آن : بمعنی پاکیزه . 
حرف العین : 
110- عشب : بضم اول و سکون ثانی ، بمعنی گیاه است .
111- عصیراب : افشرده از نباتات که منجمد نشده باشد . 
112- عفص : بکسرفـا ، طعم زمخت کـه زبان را درشت سازد و اجـزای آن را بسبب برودت بهم آورد و فعل آن تبرید و تکثیف و تصلیب و تخشین و ردع است . 
113- عنقود : خوشه نباتات و عناقید جمع آن است . 
114- عض : بضاد معجمه تر و تازه نارس از نباتات است . 
حرف الفاء :
115- فاتر : نیم گرم است . 
116- فتیله : بمعنی شانه که مخصوص بدبر باشد . 
117- فرزجه : شافه که قبل و رحم را مخصوص باشد ؛ 
118- فرفیری : بمعنی رنگ بنفش است .
119- فسخ : ازهم جدا شدن است . 
حرف القاف :
120- قابض : گیرنده را نامند که اجزای زبان را بهم آورد و درشت نمازد و فعل آن تبرید و تجفیف و تغلیظ و تقویت اشتها است و در غیر طعم مراد از آن شیء حابس است که بسبب بهم آوردن اجزای عضو حبس و استمساک نماید . 
121- قضبان : شاخهای گیاه بی ساق است و قضب واحد آن است .
122- قطور : انچه در گوش و غیر آن از اعضا بچکانند . 
123- قنبعه : بضم اول و ثالث و سکون ثانی قبهای خوشه کشت است . 
حرف الکاف : 
124- کثیر الغذا : انچه اکثر مقدار او جزو بدن شود . 
125- کثیف : بخلاف لطیف و آن چیزی است که اجزای او بدشواری قبول انفصال ازکیفیت بدنی کند و نفوذ در اجزای بدن بسرعت ننماید .
126- کماد : انچه گرم کرده بر عضو بندند مثل تکمید بسبوس گندم .
127- کیموس : اخلاط متولده از هضم کبدیست . 
128- کیلوس : کشکابی است که از هضم معده بهم رسد و شبیه بکشک محلول بآب باشد . 
حرف اللام : 
129- لخلخه : انچه با مائعات در ظرفی کرده بر همزده بو کنند . 
130- لحاء : ریشهای باریک نبات است . 
131- لزاق و لزوق : انچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگی باشد . 
132- لطوخ : بمعنی اندودن چیزی است بر عضو که از طلا غلیظتر و از ضماد رقیقتر باشد . 
133- لعوق : بمعنی انگشت پیچ است که از معجون رقیق تر باشد . 
134- لیف : انچه از اصول و لحای نباتات روید و باریک تر از لحا باشد . 
حرف المیم :
135- مالی : عسل است .
136- مالی قراطن و ماء القراطن : ماء العسل اند . 
137- مبرود : انچه بسوهان خرد کرده باشند . 
138- مر : تلخ و هر چه بسطح ظاهر زبان نفوذ کند و درشت سازد و با کراهیت بود و طبع را بر هم زند و فعل آن تسخین و جلا و منع تعفن است . 
139- مروخ : مالیدن چیزی بر اعضا است . 
140- مزدات : پراکنده است .
141- مسبت : انچه خواب آورد و با منوم مرادف است . 
142- مسوح : انچه در مالیدن آن بر بدن مبالغه در دلک عضو نکنند . 
143- مسیح : بی مزه و با تفه مرادف است . 
144- مصول : انچه در سوختن بحد رمادیت نرسد . 
145- مضغ : خائیدن چیزی است . 
146- معفق : خمیده و کج شده است . 
147- مغسول : انچه د رشستن آن مبالغه کرده باشند . 
148- مفرق : بفتح اول و کثر ثالث تا رک سر و در اثمار و گلها و هر چه سرِ ان هموار نبوده ، زواید داشته باشد مفرق گویند . 
149- مِنتَن : بدبو 
150- منخول : انچه پیخته باشد . 
حرف النون :
151- ناشف : انچه جذب رطوبات سیاله کند اعم از انکه منافذ او مرئی نباشد مثل آهک آب ندیده و یا مرئی باشد چون اسفنج و ناشف را قحل نیز نامند . 
152- نبطی : در لغات مراد از لغت قومی است ، و در ادویه مراد گیاه خودروی است که آن را نکشته باشند 
153- نجم : نبات بی ساق است که بر زمین پهن شود که بفارسی بیاره گویند . 
154- نشاره : انچه بسوهان و دم اره ریزه شده باشد. 
155- نشوق : انچه ببینی کشند . 
156- نطول : هر چه را جوشانیده آب آنرا بر اعضا بریزند و پاشویه قسمی ازان است . 
157- نفاخ : هر چه دران رطوبت غریبه باشد و از حرارت بدنی تحلیل نیافته مستحیل بریاح شود خواه در معده و امعا مثل میوه ها و خواه در عروق مانند مغزها و اکثر تخمها و قسم ثانی را فعل تقویت باه است . 
158- نفوخ : انچه از ادویه یابسه سائیده بی مائعی در بینی دمند . 
159- نقوع و نقیع : انچه خیسانده بدون جوش صاف نموده استعمال نمایند . 
حرف الواو :
160- وثب : جستن از جای 
161- وثی : گزنده 
162- وعر : بعین مهمله ، زمین سخت 
163- وقود : برافروختن آتش 
164- وهن : سستی 
حرف الهاء :
165- هاضم : انچه اهانت طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و خلط کند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطکی 
166- هتک : پاره شدن 
167- هش : انچه جرم آن سست و ریزنده باشد و با اندک افشردن ریزه شود مثل صبر خوب و غاریقون 
حرف الیاء :
168- یافوخ : پیش سر است .

 مشخصات :

 •  این لغتنامه مجهز به بیش از شش هزار شصد و پنجاه واژه و بیش از یک ملیون کلمه شرح تفصیلی لغات طب سنتی شامل اصطلاحات ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، داروهای معدنی ، داروهای جانوری است .

 

 • روش توضیحات و شرح لغات در لغت نامه شامل معانی و مشابهات لغات ، خواص و کاربرد ، مشخصات و ماهیت ، بیماری ها و درمان و غیره .

 

 •  روش جستجو از نرم افزار از دوطریق لیست لغات و محیط تفسیر و شرح لغات امکان پذیر است و کاربر میتواند به خیلی از مجهولات اولیه خود دسترسی داشته باشد .

 

 • · کلید واژه های جستجو در این نرم افزار شامل مفردات گیاهی ، معدنی و حیوانی ، خواص ، بیماری ، اصطلاحات طب سنتی و دواها و..

روش جستجو در نرم افزار

 • در طراحی و تولید نرم افزار لغتنامه طب سنتی سعی گردیده از واژه ها و معانی تفسیری مورد نیاز طبیعت درمانی ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، طبایع و مزاج ، درمان گیاهی داروهای معدنی ، داروهای حیوانی ، بیماری ها ، مشابهات اسامی گیاهان ، طبیعت درمانینسخ درمانی ، اسامی گیاهان و معدنیات و ... قدیم ، یونانی ، سریانی ، هندی ، فارسی قدیم و اردو ... بنابراین این نرم افزار تنها یک لغت نامه ساده نیست و... کاربرد گسترده ای میتواند برای همگان داشته باشد.

اصطلاحات طب سنتی واسلامی

 • شامل حدود هفت هزار لغت و مشابهات
 • فارسی لغات یونانی ، هندی ، اردو ، عربی و ..
 • شرح تفسیری لغات داروئی ،گیاهی و..
 • دارای امکان جستجو جهت انواع دارو ،گیاه و ..
 • شرح تفسیری هر لغت
 • دارای اطلاعات درمانی و شرح بیماری به اسامی مختلف
 • با امکانات جستجو در لیست و متن شرح
 • سازگار با ویندوز7

ادامه توضیحات در صفحه اختصاصی

 • پشتیبانی :  

               rahmatansari@yahoo.com

          همراه :              09123382295

جمعه 25 مهر 1393

دانلود نرم افزار بیماری ها و نسخ ذخیره جرجانی

نرم افزار طب جرجانی (ذخیره خوارزمشاهی) برای گوشی اندروید

 نرم افزار طب جرجانی (ذخیره خوارزمشاهی) برای گوشی اندروید

نرم افزار طب حرجانی با بربرداشت از مطالب کتاب ذخیره خوارزمشاهی تهیه و تولید گردیده .

ذخیره خوارزمشاهی که یکی ازطولانی‌ترین و مشروح‌ترین کتب طبی پارسی و حاوی حدود 700000 کلمه است ، در مدتی کوتاه شهرت یافت. جرجانی در ابتدای کتاب به توصیف شرایط آب و هوایی و بیماری‌های رایج محل زندگی خود می‌پردازد و دلیل نگارش آن را نبودن نوشتاری مشابه بیان کرده و ذکر می‌کند که هیچ کتابی نیست که طبیب را از کتب دیگر مستغنی سازد. بنابراین کتابی تألیف کرده که طبیب با وجود آن در هیچ زمینه‌ای به سایر کتب محتاج نباشد.نظامی عَروضی در کتاب «چهارمقاله»، ذخیره را یکی از کتب بسائط و در زمره «سِتّه عَشَر»َ جالینوس، «حاوی» زکریای رازی، «کامل‌الصناعه» یا «قانون» بوعلی سینا می‌شمارد. این کتاب یک دوره کامل طب نظری و طب عملی و دایره‌المعارف پزشکی به فارسی است که به سه زبان اردو، عبری و ترکی ترجمه شده و شامل نه کتاب و یک باب در بیان ادویه مفرده است. 
کتاب نخست شامل تعریف علم طب و بیان منفعت آن، تشریح و نحوه عملکر

کتاب سوم دربردارنده تدابیر لازم برای حفظ تندرستی، بررسی وضعیت آب و هوا و محل سکونت و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و خواب و بیداری و حرکت و سکون، عطرها وریاحین و روغن‌ها، تدبیر قی‌کردن و داروی مسهل خوردن و فصد و حجامت و زالو و حقنه[1] و شیاف، تدبیر اعراض نفسانی مانند شادی و غم و تدبیر پروردن اطفال و پیرن و مسافران. 
کتاب چهارم شامل شناخت علائم بیماری‌ها و زمان بروز بحران در آنها. 
کتاب پنجم حاوی مطالب مربوط به تب و علل و علامات و انواع آن و معالجه آنها. 
کتاب ششم شامل درمان بیماری‌های فرق سر تا ناخن پا. 
کتاب هفتم در بیان ورم‌ها و زخم‌ها و نحوه شکافتن و داغ کردن، درمان شکستگی و زخم و اندام تباه‌شده. 
کتاب هشتم در بیان زینت یعنی راه‌های پاکیزگی و آراستگی ظاهر پوست. 
کتاب نهم شامل زهرها و بیان پادزهرها. 
کتاب دهم حاوی مطالب مربوط به داروشناسی. 

 

 

ندای سلامت با طبیعت

مهندس سید رحمت الله انصاری

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت


پنج‌شنبه 19 دی 1392

مکتب طب سنتی ایران

● مکتب طب سنتی ایران، دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین آریایی ایران است که در حکمت یونانی آمیخته و با محک تجربه در طول سالیان حیات انسان آزموده شده است. مکتبی که در دوران زرّین شکوفایی تمدن اسلامی، و با طلوع ستارگان پرفروغ تاریخ علم، آن فرزانگان ایرانیِ جهان وطن، بر پایه خردورزی و با جدا ساختن سره از ناسره گسترش یافت و اکنون نیز توانایی حلّ برخی از معضلات علمی را در عرصه بهداشت، پیشگیری، تشخیص و درمان دارا است. این مکتب با ریشه ای ده هزار ساله، انسان را فقط از بعد مادی نمی نگرد، بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه الهی نیز توجه دارد. در این دیدگاه، حفظ سلامت مقدم بر درمان است، و توجه به روش زندگی و تامین هوای سالم، تغذیه درست، فعالیت کافی، استراحت به اندازه و تعادل حالات روحی ـ روانی شعار طب سنتی ایران است.

● اکنون جامعه پزشکی جهان به اهمیت روش های درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده است، و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب و شرق جهان به پژوهش برای به کارگیری روش های مختلف طبّی که سابقه علمی و تاریخی دارند مشغول می باشند. گسترش فوق العاده طب سنتی چین، طب تبتی، کایروپراکتیک، آیورودا، هومیوپاتی و صدها مکتب و روش گوناگون، نشان دهنده این حرکت عظیم جهانی است. این حرکت، همچنین موجب شده است که پزشکان و محققان در ایران و دیگر کشورهای جهان به شناخت مبانی طب سنتی ایران گرایش یابند. ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن سینا، رازی، علی بن عباس اهوازی، ابن ابی الصادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن هدایت دانشگاه های طب در غرب و شرق را بر عهده داشتند.