لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا - نرم افزار کتاب اوّل قانون در طب ابوعلی سینا
پنج‌شنبه 19 دی 1392

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

شکل یک

  • فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اول
  • علم طب و ارکان طبیعی
  • علل و علائم بیماری ها
  • بهداشت و پیشگیری
  • بیماری های عمومی و درمان
  • لغت نامه طب سنتی (این لغت نامه از ضمائم نرم افزار است ودر پنج جلد کتاب قانون قرار داده شده وشامل حدود هفت هزار لغت با شرح کامل لغات است) 

شکل یک محیط نسخه دوم نرم افزار کتاب اول قانون در طب را نمایش میدهد.
فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب اول قانون در طب : 
علم طب و ارکان طبیعی شامل موضوعات ذیل است


علم طب
هدف علم طب
سنجش علل
دامنه علم طب
ارکان چهارگانه
خاک
آب
هوا
آتش
مزاج
مزاج معتدل
مزاج نامعتدل
مزاج نا معتدل مرکب
مزاج اندام ها
اندام های گرم مزاج
اندام های سرد مزاج
اندام های مرطوب مزاج
اندام های خشک مزاج
مزاج گروه های سنتی
اخلاط چهارگانه
خلط خون
خلط بلغم
خلط صفرا
خلطصفرای غیرطبیعی
خلط سودا
غضروف
اندامها و انواع آن
عصب
اعصاب خاجی
اعصاب مغز و گذرگاه آن ها
عصب دنده های کمر
عصب مهره های قفسه سینه
علت پیدایش خلط ها
جنس قوا
قوای کارفرما
قوای حیاتی
کنش ها ی بدن
ماهیچه های سر
ماهیچه ، عصب ، وتر و زردپی
ناخن ها
نیروی مدرکه ظاهری
نیروی مدرکه باطنی
قوای نفسانی حرکت دهنده
نیروهای مدرکه نفسانی
اعصاب نخاعی گردن
ستون پشت
تعریف شریان ها
شریان پایین رو
دو شریان سبات
شریان بالارو
شریان آئورتی
تشریح انگشتان
ماهیچه های پلک
تشریح استخوان های آرواره و بینی
تشریح بینی
تشریح دندان ها
تشریح مفصل آرنج
تشریح بازو
تشریح کتف
تشریح ماهیچه های کره چشم
ماهیچه های آلت تناسلی مرد
ماهیچه های انگشتان دست
ماهیچه های انگشتان پا
ماهیچه های آرواره زیرین
ماهیچه های بازو
ماهیچه های بیضه ها
ماهیچه های بینی
ماهیچه های گردن و پس گردن
تشریح ماهیچه های گونه
تشریح ماهیچه های حنجره
ماهیچه های لب
ماهیچه های مقعد
ماهیچه های مثانه
ماهیچه های مچ
ماهیچه های پشت
تشریح ماهیچه صورت
ماهیچه های ران
ماهیچه های ساعد
ماهیچه های شکم
ماهیچه های سینه
تشریح ماهیچه های زبان
ماهیچه های ساق و زانو
ماهیچه های حلق
ماهیچه مفصل پا
تشریح مچ
تشریح مهره های کمر
ماهیچه های استخوان لامی
مهره های قفسه سینه
تشریح استخوان های کف دست
تشریح استخوان های لگن
تشریح استخوان ران
تشریح استخوان ساق پا
تشریح مفصل زانو
تشریح قدم / مچ پا تا انگشتان
گفتار مختصری در باره فواید پاها
تشریح گردن
تشریح مهره ها
تشریح ساعد
تشریح دنده ها
تشریح استخوان جناغ سینه
تشریح استخوان چنبر / تَرقُوه
فایده ستون پشت
وریدهای دست
ورید جوف پایین رو
2-علل و علائم بیماری ها شامل موضوعات ذیل است .

 

بهداشت آب
آفتاب زدگی
علائم احتباس
نشانه های باد در بدن
نشانه های بند آمدگی ها
علائم بیماری
حالات وضعیت بیمار
نشانه های امتلاء (پرشدگی)
علائم بیماری های منفرد و مشترک
علائم ناقص الخلقه ها
حالات غیر عادی گوهر بدن
عامل ورم
کلیات در باره عرَض ها
اثر ورم بر نبض
آثار درد
اثر غذا و آشامیدنی ها بر نبض
آسایش (ترویح)
عوامل ماسکه بدن
عوامل آسمانی
عوامل موثر بر نبض انسان
عوارض ناشی از حرکات نفسانی
علائم از هم گسستگی
بادهای درد زا
اثر باد جنوب
اثرات باد مغرب
اثرات باد مشرق
بدشکلی بدن
اثرات باد شمالی
آزمایش مدفوع
کیفیت مدفوع و قوام آن
رنگ مدفوع
عوامل بهم رسان
بیداری
بیماری چیست ؟
بیماری ها به طور کلّی
بیماری های مرکب
بیماری های اندازه دو گونه اند
بیماری های بهاری
بیماری های گسستگی آور
بیماری پائیزی
بیماری وکیفیت واختصاصات سال
بیماری تابستان
بیماری زمستان
چیرگی بلغم
چیرگی خون
چیرگی صفرا
چیرگی سودا
درد ناشی از حرکت
عوامل ایجاد درد
درد ناشی از اخلاط بد
عوامل دردها
عوامل برکندگی و دررفتگی
دستور گرفتن نبض بدن
احتباس
علل و اسبات بیماری
علل سابق بیماری عبارتند از
علت قرحه
نشانه های اعتدال مزاج
فصول و شرح آن ها
فصول چهارگانه سال
فزونی استخوان و غده ها
علل پدیده های های جسمی
اثر خور اک و نوشیدنی ها
حرکات غیرطبیعی بدن
عوامل جدایی انداز
موجبات گستگی پیوندها
موجبات گشاد شدن مجاری
جوش ها
گزینش مسکن
هوای گرم
حالات انقباض
حمام
فواید و مضرات گرمابه
آب های شبی و زاجی
تاثیر حر کت و آرامش
هوای خوب
هوای آلوده
هوای مرطوب
هوا و تاثیرات آن
هوای خشک
هوای سرد
عوامل کم و کاستی در بدن
کیفیت مدفوع و قوام آن
خواب
تاثیر خواب و بیداری
اثر خواب و بیداری بر نبض
عوامل خشکی بخش بدن
کنش های اندام
مراحل کنش داروها
عوامل لذّت
اثر مناطق سردسیر
اثر مناطق گرمسیر
مواد اولیه ورم ها
مزاج بهار
مزاج پاییز
مزاج و طبایع
مزاج تابستان
مزاج زمستان
موجبات مفید و غیرضروری
موجبات ورم
محیط زیست
موضع ورم
کلیاتی در باره نبض
علل نبض اره ای
علل نبض بدوزن
نبض زنان باردار
نبض دردمندان
علل نبض دو ضربانی
نبض در فصول سال
نبض هماهنگ و مختلف
نبض مزاج سرد
نبض مزاج تر
نبض مزاج خشک
نبض مزاج گرم
نبض جنس مرد و زن در طول عمر
نبض طبیعی
نبض های ترکیبی واجد نام
نبض در حالات مختلف روانی
نبض در مناطق مسکونی
علل نبض دم موشی
علل ناتوانی اندام ها
پالایش (تنقیه)
رنگ مدفوع
رطوبت بخشها در بدن
عرض ها (روی آوردها)
سبب های نبض فترتی
سبب نبض لرزان
سبب نبض ترنجیده
عوامل صاف کننده
سردی بخش های بدن
علل تاثیر مواد با سطح بدن
سوء هضم و امتلاء
تغییر نبض به وسیله ورم
تاثیر تغییر ات هوایی
تغییر نبض بر اثر حالات غیرطبیعی
حالات تن و نوع بیماری ها
عوامل بندآمدن و تنگ شدن مجاری
طرز بررسی ادرار
شرح علائم آزمایش ادرار
رنگ ادرار
نشانه ادرار سرخ رنگ
نشانه ادرار سبزرنگ
نشانه ادرار سیاه رنگ
نشانه درار سفیدرنگ
رجحان رنگ در ادرار
رقت ادرار
غلظت ادرار
تیرگی رنگ ادرار
بوی ادرار
تشخیص کف اد رار
انواع رسوب ها در ادرار
رسوب گوهر
رسوب خمیر
رسوب زالوئی
کمیت رسوب
کیفیت رسوب
زمان رسوب و آمیزه های رسوب
نتیجه گیری از زمان رسوب
کمیت ادرار
ادرار پخته
ادرار در مراحل عمر
ادرار زن ان و مردان
مقایسه ادرار حیوان و انسان
مواد مشابه ادرار
تشخیص به وسیله درد
تشخیص بیماری های درونی
تشخیص بیماری ازحالات مزاجی
تشخیص مزاج به وسیله گوشت و پیه
تشخیص مزاج از مو
تشخیص مزاج از علائم رنگ پوست
نتیجه گیری مزاج از شکل اندام ها
نتیجه گیری مزاج از تاثیرپذیری اندام
نتیجه گیری مزاج از خواب و بیداری
نتیجه گیری مزاج از کنش ها
تشخیص درد به وسیله ورم ها
تشخیص به وسیله وضع و حالت
تشخیص ورم ها
تسکین دهنده ها ی درد
تاثیر شستشو ی بدن بر نبض
تاثیر ورزش بر نبض
تاثیر ورمها بر نبض
عوارض ناشی از باد
عوامل زمینی
ورم گرم
ورم های غیرگرم
عوامل زبر کننده
3-بهداشت و پیشکیری شامل موضوعات ذیل است .
مسافر چه نوع آبی بنوشد؟
شستشو با آب سرد
آب و شراب
انواع ورزش
درمان بند آمدگی ها پیران
برنامه مسافرت
بهداشت سالمندان
بیماری های کودکان
درمان بدن های حساس
درمان گرم مزاجان
درمان خستگی ناشی از ورزش
درمان سرد مزاجان
بهداشت ورزشکاران
دستور برا ی مسافران فصل سرما
گرم نگهداشتن دست و پا درسفر
برنامه دریانوردان
فربه شدن لاغران
فواید استحمام
حفظ سلامت در فصول
شستشوی و گرمابه ها
جایگزین شیر مادر
دستور غذایی پیران
غذاها و گوارش آن ها
تغییر حجم دادن اندام ها
خواب و بیداری
خواب تندرستان
خستگی های بعد از ورزش
پیدایش خستگی
خستگی قرحه ای
خستگی های تمددی (کشیدگی)
تمطی و خمیازه
خلقیات زن شیرده
خشکی بیش از حداعتدال مزاج
مالش و ماساژ
مالش دادن سالخوردگان
مقدار غذا
مزاج های بد
تری بیش از حداعتدال مزاج
موقع غذا
مواقع شروع و پایان ورزش
مراقبت ازنوزا د
در ورزش سه نکته باید رعایت شود
نوشابه پیران
پرورش خردسالان
پیشگیری از بیماری
رنگ نباختن در سفر
رژیم غذائی تعادل مزاج
رژیم لاغری
رشته عملی طب دو بخش است
ریخت و هیات پستان
محافظت مسافران در فصل گرم
سنّ زن شیرده
شستشوی نوزاد
شیر داد ن و جنباندن کودک
تندرستی و بیماری
عوارض ورزش بر جسم
روش خوابیدن
تخلخل
وعده های غذا
گفتار عمومی در باره ورزش
ورزش پیران
زیان استحمام
4-بیماری های عمومی و درمان شامل موضوعات ذیل است .
فصد و رگهای دست
پیشگیری عوارض در قی
بند آوردن تخلیه
بهداشت و تغذیه
داغ کردن(الکی)
درمان اسهال مفرط
درمان فسخ(پارگی)
درمان قَی مفرط
درمان ورم ها
داروی مالشی
داروهای پخته شدن ورم
دستور و ابزار رگ زدن
اسهال و دستورهای آن
دستور برا ی قَی کننده
اِمالَه
استعمال دارو در تداوی
رگ زدن(فصد)
فواید قَی کردن
درمان اندام تباه شده و بریدن آن
داروهای مسهل و قی
قَی مفرط و زیان آن
حالات داروهای مسهل
حجامت
بیمارانی که نباید قی کنند
کمیت دارو در درمان
مواقع رگ زدن
داروی مسهل بی اثر
نطول (داروی پاشیدنی)
نوع دارو دردرمان
حالات و مواردی که برای رگ زدن مناسب نیستند
رگ های پاکه نیشترپذیرند
اعمال بعد از رگ زدن که باید رعایت شود
در باره شکافتن اندام
گسستگی پیوندها ، ضرب دیدگی، افتادن
درمان را از کجا شروع کنیم؟
بیماری های ناشی از سوء مزاج
تسکین دهنده درد
توقف تخلیه (توقف خونریزی)
وقت و زمان دردرمان بیماری
زالو درمانی
 زمان و چگونگی تخلیه بدن

 

راهنمای کار با نسخه دوم نرم افزار کتاب اول قانون در طب 
همانطور که در شکل ذیل ملاحظه میفرمائید چهار دکمه آبی رنگ شکل فوق شامل عناوینی است که هرکدام از دکمه ها مربوط به عنوانی است که شامل یک لیست از موضوعات میباشد و شرح هر موضوع را میتوان با کلیک روی آن موضوع در لیست در سمت چپ لیست در کادر متن مشاهده نمود. 

شکل دو
جستجوی مطلب :
درشکل ذیل دو نوع روش جستجو وجود دارد که یکی برای جستجو و یافتن فهرست موضوعی از داخل لیست میباشد و دیگر روش جستجوی کامل خارج از فهرست محیط لیست و از داخل شرح کلی موضوعات است 
که اعمال این روش جستجو بایستی بعداز تایپ مطلب روی دکمه جستجو یک کلیک شود .

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.