لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
فهرست موضوعی عنوان بیماری های عمومی و درمان کتاب اوّل قانون در طب - نرم افزار کتاب اوّل قانون در طب ابوعلی سینا
پنج‌شنبه 19 دی 1392

فهرست موضوعی عنوان بیماری های عمومی و درمان کتاب اوّل قانون در طب

فصد و رگهای دست

پیشگیری عوارض در قی

بند آوردن تخلیه

بهداشت و تغذیه

داغ کردن(الکی)

درمان اسهال مفرط

درمان فسخ(پارگی)

درمان قَی مفرط

درمان ورم ها

داروی مالشی

داروهای پخته شدن ورم

دستور و ابزار رگ زدن

اسهال و دستورهای آن

دستور برا ی قَی کننده

اِمالَه

استعمال دارو در تداوی

رگ زدن(فصد)

فواید قَی کردن

درمان اندام تباه شده و بریدن آن

داروهای مسهل و قی

قَی مفرط و زیان آن

حالات داروهای مسهل

حجامت

بیمارانی که نباید قی کنند

کمیت دارو در درمان

مواقع رگ زدن

داروی مسهل بی اثر

نطول (داروی پاشیدنی)

نوع دارو دردرمان

حالات و مواردی که برای رگ زدن مناسب نیستند

رگ های پاکه نیشترپذیرند

اعمال بعد از رگ زدن که باید رعایت شود

در باره شکافتن اندام

گسستگی پیوندها ، ضرب دیدگی، افتادن

درمان را از کجا شروع کنیم؟

بیماری های ناشی از سوء مزاج

تسکین دهنده درد

توقف تخلیه (توقف خونریزی)

وقت و زمان دردرمان بیماری

زالو درمانی

زمان و چگونگی تخلیه بدن 

 

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.